Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam

02/12/2016 | 11:46

Ngày 25/11, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên đã ký ban hành Quyết định số 4086/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và nâng cao nghiệp vụ quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Chương trình tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực quản lý di tích, di sản văn hóa phi vật thể và bảo tàng. Đồng thời tạo cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cán bộ trực tiếp quản lý di sản văn hóa với các cơ sở đào tạo, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực có liên quan đến bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa (như kinh tế, du lịch, môi trường,...), từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo các ngành/chuyên ngành trong lĩnh vực di sản văn hoá và đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

Thành phần tham gia tập huấn gồm: đại diện lãnh đạo và công chức quản lý, phụ trách các vấn đề liên quan đến lĩnh vực di sản ở các Sở VHTTDL, Sở VHTT trong cả nước; viên chức hoạt động ở các bảo tàng, ban quản lý di tích ở các tỉnh/thành; giảng viên, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy các ngành/chuyên ngành trong lĩnh vực bảo tàng, di sản văn hoá, quản lý văn hoá của các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, khoa học xã hội và nhân văn trong cả nước ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học.

Nội dung tập huấn bao gồm:

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa: Hệ thống văn bản về di tích (quốc tế và Việt Nam); hệ thống văn bản về di sản văn hóa phi vật thể (quốc tế và Việt Nam); hệ thống văn bản về bảo tàng (quốc tế và Việt Nam).

Hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích: Di tích và mô hình quản lý di tích ở Việt Nam; quy trình thực hiện tu bổ di tích; Nguyên tắc, quan điểm và giải pháp tu bổ di tích; tìm hiểu đặc điểm và giá trị di tích; tìm hiểu bài trí nội thất di tích…

Hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể: Tổng quan về di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam; giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO vinh danh; quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội và thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội tại di tích...

Hoạt động bảo tàng: Tổng quan về bảo tàng và trưng bày bảo tàng ở Việt Nam; giới thiệu Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020; nghiên cứu, sưu tầm và bảo quản hiện vật bảo tàng; quảng bá và xây dựng thương hiệu bảo tàng...

Thực hành và trải nghiệm tại công trường tu bổ di tích, bảo tàng và thực hành di sản văn hóa phi vật thể.

Thời gian tập huấn từ ngày 8/12 đến 12/12/2016 tại Khách sạn Hòa Bình, 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

Thủy Trịnh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×