Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu về văn hóa tại Lâm Đồng

17/09/2018 | 20:57

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức Lớp tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 tại thành phố Đà Lạt.

Lớp tập huấn thu hút hơn 160 học viên là cán bộ Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao cấp xã, thôn trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng) tham gia.

Tại đây, các học viên đã được báo cáo viên truyền đạt những kiến thức về xây dựng nông thôn mới nói chung và thực hiện các mục tiêu về văn hóa nói riêng như: Tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và thành quả đã đạt được; Hướng dẫn thực hiện 2 mục tiêu về văn hóa (tiêu chí 6 và tiêu chí 16) của Chương trình; Một số mô hình tiêu biểu về phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc…

Bên cạnh đó, các học viên còn được truyền đạt kỹ năng quản lý, tổ chức hoạt động tại Trung tâm Văn hóa thể thao xã, xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, thành lập và tổ chức các hoạt động câu lạc bộ - đội - nhóm sở thích; Xây dựng phong trào và tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, cách thức tổ chức thi đấu thể thao ở nông thôn, một số môn thể thao phù hợp với phong trào thể thao quần chúng ở cơ sở... 

Sau khóa học, các học viên đã đi tham quan học tập thực tế một số mô hình nông thôn mới tiêu biểu về nông thôn mới nói chung, văn hóa nói riêng tại huyện Đức Trọng.

Ban tổ chức cho biết, thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức quản lý và kỹ năng tổ chức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở, từ đó nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các các hoạt động văn hóa, thể thao của nhân dân trên địa bàn./.

Lan Phạm (t/h)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×