Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

14/07/2014 | 14:32

Trong hai ngày từ 10-11/7/2014 tại Thái Nguyên, Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) đã phối hợp với Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc và Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Đây là nội dung nhằm thực hiện Quyết định số 629/QĐ-BVHTTDL ngày 10/3/2014 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về ban hành Kế hoạch của Bộ VHTTDL tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tiến sĩ Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế đã tham gia phổ biến, giới thiệu nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013 tới toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của 3 đơn vị.
 
Tại Hội nghị, Tiến sĩ Hoàng Minh Thái nhấn mạnh: "Hiến pháp được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII gồm 11 chương, 120 điều quy định về chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân... với bố cục hợp lý, kỹ thuật trình bày bảo đảm đúng tầm của đạo luật cơ bản, có tính ổn định lâu dài đã phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đây cũng là bản Hiến pháp đã kế thừa giá trị to lớn của các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992 nhưng cũng có những điểm mới so với các Hiến pháp trước đó".

Tiến sĩ Hoàng Minh Thái đã trình bày lần lượt 11 Chương của Hiến pháp năm 2013, trong đó tập trung vào những điểm mới tại Chương I - Chế độ chính trị, Chương II - Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Chương V - Quốc hội, Chương VII - Chính phủ, Chương IX - Chính quyền địa phương.  

Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh; rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL trong việc giúp Bộ trưởng tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, toàn diên, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

Đình Hiếu/CTV

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×