Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tọa đàm về dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động VHTTDL

30/09/2015 | 15:54

Kế hoạch tổ chức Tọa đàm về dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch được Bộ VHTTDL phê duyệt tại Quyết định số 3198/QĐ-BVHTTDL ngày 24.9.2015.

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thẻ thao và du lịch, Bộ VHTTDL thống nhất với Bộ Công an xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Trên cơ sở đó, Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 2487/QĐ-BVHTTDL ngày 27.7.2015 về việc soạn thảo Thông tư liên tịch, theo đó giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan soạn thảo Thông tư liên tịch trình Bộ trưởng trong quý I/2016, đồng thời Bộ trưởng cũng ban hành Quyết định số 2697/QĐ-BVHTTDL ngày 12.8.2015 thành lập Tổ Biên tập giúp việc Lãnh đạo Bộ soạn thảo Thông tư liên tịch.

Để triển khai công việc một cách có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước, thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ VHTTDL xây dựng kế hoạch tổ chức Tọa đàm về dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh (ngày 9.10.2015) và tại Hà Nội (khách sạn Hòa Bình vào cuối tháng 10.2015).

Tham gia Tọa đàm là lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ, Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam; lãnh đạo và công chức một số Sở VHTTDL, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×