Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hưng Yên: Bảo tồn, tôn tạo Phố Hiến

29/05/2010 | 15:49

Bảo tồn và phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến thông qua các di tích hiện hữu trong phạm vi Phố Hiến cổ; tái hiện hình ảnh phố cổ, qua đó hình thành phần cơ bản giá trị lịch sử về mặt quy hoạch, kiến trúc và không gian chức năng của đô thị cổ.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch. Theo đó, sẽ hoàn thiện không gian kiến trúc về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Phố Hiến, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa-du lịch của tỉnh, xây dựng Hưng Yên giàu mạnh, văn minh, trở thành tỉnh khá trong cả nước.

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch khoảng 1.883 ha, theo ranh giới Phố Hiến cổ và nằm trong giới hạn thành phố Hưng Yên phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thành phố Hưng Yên đến năm 2020.

7 nhóm dự án thành phần bảo tồn, tôn tạo Phố Hiến

Nhóm dự án số 1, tiến hành lập hồ sơ xếp hạng bổ sung các di tích.

Nhóm dự án số 2, tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư và cắm mốc giới bảo vệ di tích.

Nhóm dự án số 3 là khai quật khảo cổ.

Nhóm dự án số 4 là phục dựng Phố Hiến cổ. Việc phục dựng này bao gồm các công trình nhà cổ, thương điếm...; phục dựng đền thờ Lê Đình Kiên và các công trình cảnh quan, giao thông và hạ tầng phù trợ.

Nhóm dự án số 5 với nội dung tu bổ, tôn tạo các di tích nằm ngoài phố cổ Phố Hiến, thuộc phạm vi của quy hoạch.

Nhóm dự án số 6 với phần việc phục dựng mặt đứng phố cổ nối từ Phố Hiến Hạ đến các điểm di tích (khu vực Hồ Bán Nguyệt, chùa Vuông và Văn Miếu Xích Đằng). Đồng thời, khuyến khích người dân hai bên mặt phố tôn tạo mặt đứng hai bên trục đường.

Nhóm dự án số 7 là nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ di tích và phục vụ du lịch cho cộng đồng.

Các nhóm dự án số 1,2,3,5 sẽ được triển khai thực hiện từ năm 2010-2015. Nhóm dự án số 4,6 được triển khai thực hiện từ năm 2010-2020. Nhóm dự án số 7 được thực hiện từ năm 2015-2020.

Để triển khai tốt quy hoạch nói trên, Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục khai thác nghiên cứu, sưu tầm tài liệu trong và ngoài nước (những nước có liên quan đến lịch sử thông thương với Phố Hiến) để xác định, bổ sung những căn cứ khoa học làm sáng tỏ hơn việc tái hiện phố cổ Phố Hiến.

Theo chinhphu.vn

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×