Sáng kiến, mô hình, phố biến, giáo dục, pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở.

Trao giải cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”
Trao giải cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở” 08/11/2022 | 14:44 Sáng 8/11, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã diễn ra Lễ Trao giải cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”. 11 cá nhân và 10 tập thể đã được vinh danh tại lễ trao giải.
Danh sách dự kiến Đạt giải Cuộc thi
Danh sách dự kiến Đạt giải Cuộc thi "Sáng kiến, mô hình tuyên truyền, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" 21/10/2022 | 17:08 Ngày 25/3/2022, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 680/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" giao Vụ Pháp chế chủ trì triển khai thực hiện.
Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng mạnh về cơ sở
Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng mạnh về cơ sở 16/08/2022 | 15:40 Luật Phổ biến, giáo dục (PBGDPL) số 14/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012 đến nay đã có hiệu lực thi hành 10 năm. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội, công tác PBGDPL đã có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.
Quảng Trị triển khai Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở”
Quảng Trị triển khai Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở” 02/08/2022 | 16:49 Sở VHTTDL Quảng Trị đã ban hành Công văn số 607/SVHTTDL-QLVHGĐ về việc phổ biến Thể lệ Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở” do Bộ VHTTDL tổ chức, phát động.
Lai Châu phát động cuộc thi
Lai Châu phát động cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" 25/07/2022 | 10:11 Thực hiện Công văn số 1265/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu đã ban hành Công văn số 730/SVHTTDL-TTr về việc Phát động cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở".
Nghệ An hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”
Nghệ An hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở” 15/07/2022 | 08:19 Sở VHTTDL Nghệ An thường xuyên triển khai nhiều văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo, đồng thời trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Triển khai phát động cuộc thi
Triển khai phát động cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" 04/05/2022 | 13:22 Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã có Công văn số 313/VHCS-QLNV gửi Trung tâm Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh; Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật; Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh và Triển lãm, Trung tâm Thông tin Triển lãm và Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch... các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phát động cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở".
Điện Biên: Hưởng ứng cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”
Điện Biên: Hưởng ứng cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở” 26/04/2022 | 08:12 Thực hiện Quyết định số 680/QĐ-BVHTTDL ngày 25/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã ban hành Công văn số 755/SVHTTDL-VP ngày 20/4/2022 về việc tuyên truyền, hưởng ứng tham gia cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”.
Cục Chính trị Bộ đội biên phòng hưởng ứng cuộc thi
Cục Chính trị Bộ đội biên phòng hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" 25/04/2022 | 20:25 Cục Chính trị Bội đội biên phòng đã có văn bản số 449/CCT-TH gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh về việc tham gia cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.