Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Yên Bái: Tổ chức lớp tập huấn về công tác văn hóa dân tộc

01/07/2016 | 17:49

Trong 03 ngày (từ 27/6 đến 29/6), tại thành phố Yên Bái, Vụ Văn hóa dân tộc đã phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức lớp tập huấn về công tác văn hóa dân tộc cho trên 100 học viên.

Đây là những cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở, người làm công tác văn hóa dân tộc, người có uy tín, già làng, trưởng thôn, bản về công tác văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về văn hoá dân tộc; công tác văn hoá dân tộc miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiếu số; Xây dựng làng bản văn hóa gắn với xây dụng nông thôn mới vùng ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác quản lý nhà nước về gia đình và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình ở cơ sở; Công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và kỹ năng thu thập, xử lý, ghi chép số liệu về bạo lực gia đình; Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Yên Bái về xây dựng nếp sống văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phương pháp xây dựng đời sống văn hoá, thông tin ở cơ sở; xây dựng; hướng dẫn xây dựng đội văn nghệ, câu lạc bộ, tổ chức sinh hoạt văn hoá văn nghệ tại cộng đồng; Hướng dẫn hoạt động Thể dục, thể thao cấp xã; khảo sát thống kê, quản lý các hạt nhân thể dục thể thao…

Lớp tập huấn đã giúp các cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở, người làm công tác văn hóa dân tộc, người có uy tín, già làng, trưởng thôn, bản có thêm vốn kiến thức, kỹ năng cần thiết để phát huy vai trò tuyên truyền vận động đồng bào trong việc thực hiện nếp sống văn minh, phát triển sản xuất xóa đói giảm nghèo…/.

Lan Phạm (tổng hợp)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×