Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Quảng Ngãi: Thực hiện Nghị định quy định “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, "Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật

11/10/2018 | 07:30

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Công văn số 6086/UBND- KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, "Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.

Nghị định 133/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2018. Ảnh minh họa (Nguồn Tuyengiao.vn)

Theo đó, thực hiện Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chính Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện; đồng thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quy định tại Nghị định.

Theo sửa đổi bổ sung, điều kiện xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật quy định tác phẩm công trình văn học, nghệ thuật được xét tặng phải đáp ứng các điều kiện sau: Đã được công bố, sử dụng dưới hình thức xuất bản, kiến trúc, triển lãm, sân khấu, điện ảnh, phát thanh, truyền hình, giảng dạy, đĩa hát và các hình thức khác kể từ ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) mùng 2 tháng 9 năm 1945; Thời gian công bố tối thiểu là 05 năm đối với “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 03 năm đối với “Giải thưởng Nhà nước” tính đến thời điểm nộp hồ sơ tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật hoặc Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; Không có tranh chấp về quyền tác giả kể từ thời điểm được công bố.

Lan Anh (t/h)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×