Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư vùng DTTS về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

20/10/2023 | 16:49

Thực hiện Quyết định số 1603/QĐ-BVHTTDL ngày 22/06/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 19, 20/10/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lớp tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật về công tác xây dựng thực hiện hương ước, quy ước vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại tỉnh Lai Châu.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư vùng DTTS về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước - Ảnh 1.

Quang cảnh Lớp tập huấn. Nguồn: laichau.gov.vn

Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Phạm Cao Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Nguyễn Thanh Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu; Nguyễn Văn Ban - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu... cùng hơn 230 học viên là công chức thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin, công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã; trưởng bản, tổ trưởng dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu…

Phát biểu tại Lớp tập huấn, đồng chí Phạm Cao Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhấn mạnh: Lớp tập huấn nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại địa phương, góp phần bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư vùng dân tộc thiểu số về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, góp phần phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần tích cực hỗ trợ việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật.

Tại Lớp tập huấn, các học viên được truyền tải các nội dung: Chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về văn hóa dân tộc và tổng quan tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; tổng quan tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Lai Châu, đặc trưng văn hóa, xã hội và yếu tố tác động đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu; quy định pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức xây dựng hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số qua thực tiễn của tỉnh Lai Châu… Ngoài ra, các học viên còn được trao đổi, thảo luận về thực tiễn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở địa phương.

Kết thúc Lớp tập huấn, học viên được trao Giấy chứng nhận đã hoàn thành công tác tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật về công tác xây dựng thực hiện hương ước, quy ước vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.

Hàng năm, Bộ VHTTDL ban hành Chương trình, Kế hoạch PBGDPL của Bộ, của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó có nội dung chỉ đạo, hướng dẫn riêng về PBGDPL đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Căn cứ vào Chương trình, Kế hoạch PBGDPL của ngành, Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh biên giới phía Bắc đã xây dựng Kế hoạch PBGDPL hàng năm của Sở phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Thông qua hoạt động PBGDPL với nhiều hình thức đa dạng đã tạo điều kiện cho đồng bảo các dân tộc thiểu số vùng biên giới phía Bắc tiếp cận các chính sách pháp luật của trung ương và địa phương trong lĩnh vực ngành VHTTDL, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong việc tuân thủ, chấp hành pháp luật của nhân dân./.


PV

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×