Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

06/11/2013 | 14:56

(VP) - Bộ VHTTDL vừa ban hành Văn bản số 3743/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Theo quy định tại Điều 8 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 9/11 hằng năm là ngày “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013 có chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện các công việc sau đây:

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức treo khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình; lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với hoạt động của cơ quan, đơn vị. Khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2013 của ngành văn hóa, thể thao, du lịch: “Tôn trọng và chấp hành pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân”.

Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch, Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam cùng với các nhiệm vụ trên, tổ chức ít nhất 01 hội nghị phổ biến hoặc 01 buổi nói chuyện chuyên đề pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực quản lý hoặc liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước như Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ Luật lao động, Luật Hòa giải cơ sở…

Văn phòng Bộ tổ chức treo khẩu hiệu theo hướng dẫn tại Công văn số 6902/BTP-PBGDPL tại trụ sở Bộ VHTTDL, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức trao thẻ báo cáo viên pháp luật cho các báo cáo viên của Bộ để hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Vụ Pháp chế là cơ quan tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức các hoạt động thực hiện Ngày Pháp luật, có trách nhiệm làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: Tổ chức phổ biến Luật Bồi thường Nhà nước tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ VHTTDL, chú  trọng đối tượng trực tiếp làm công tác cấp các giấy phép, giấy chứng nhận theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý của Bộ; Tổ chức phố biến các văn bản mới ban hành về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cho các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý tại Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ trì tổ chức trao thẻ báo cáo viên pháp luật cho các cán bộ, công chức, viên chức của Bộ để hưởng ứng Ngày Pháp luật; Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ về quá trình, kết quả thực hiện Ngày Pháp luật của Bộ.

Thời gian các cơ quan, đơn vị triển khai Ngày Pháp luật được tổ chức trong tuần lễ từ ngày 04/11/2013 đến ngày 10/11/2013, trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 09/11/2013.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×