Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổ chức Hội nghị-Hội thảo công tác pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

30/10/2015 | 14:14

Kế hoạch tổ chức Hội nghị-Hội thảo công tác pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch đã được phê duyệt tại Quyết định số 3645/QĐ-BVHTTDL ngày 27.10.2015.

Hội nghị-Hội thảo tập trung phổ biến, hướng dẫn, trao đổi, thảo luận về công tác xây dựng, soạn thảo văn bản pháp luật, trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (bao gồm cả xây dựng và kiểm soát các thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật), các nghiệp vụ công tác pháp chế về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, theo dõi thi hành, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, nghiệp vụ thực hiện trách nhiệm bồi thường Nhà nước.

Đối tương tham dự Hội nghị-Hội thảo là lãnh đạo Sở, các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Ban nghiệp vụ, đơn vị liên quan, lãnh đạo một số đơn vị sự nghiệp và công chức làm công tác pháp chế thuộc Sở VHTTDL, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện.

Dự kiến Hội nghị-Hội thảo được tổ chức tại tỉnh An Giang từ ngày 18-20.11.2015 và tại tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 24-26.11.2015.

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×