Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

15/08/2016 | 22:31

Vừa qua, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL tại TP.HCM đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hôm qua 11.8, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTTDL tại TP.HCM đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về ba chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội XII. Ngoài việc nghe báo cáo viên trình bày, các đại biểu cũng đã trao đổi nhiều điểm mới, những vấn đề cần làm sáng tỏ trong Nghị quyết, tự nghiên cứu tài liệu và viết bài thu hoạch cá nhân về những nội dung đã nhận thức được về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.

(Nguồn: Báo Văn hóa)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×