Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng

06/06/2014 | 18:00

Sáng ngày 06/6/2014, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Bộ VHTTDL đã tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2014 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Chủ trì lớp bồi dưỡng có Phó Bí thư trường trực Đảng ủy Bộ - Lê Anh Thơ; Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Hoàng Minh Thái, cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ một số đơn vị thuộc Bộ.

Diễn ra trong 2 ngày, từ 06 đến 07/6/2014, lớp bồi dưỡng kiến thức sẽ cung cấp các nội dung chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản ban hành; Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2014.
   
Đình Hiếu

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×