Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổng cục Du lịch triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam

11/11/2014 | 16:37

Tổng cục Du lịch đã phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhấn mạnh: Mục tiêu của Hội nghị nhằm phổ biến tinh thần và nội dung Hiến pháp đến các công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; đảm bảo Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh, là hoạt động thực hiện Quyết định số 629/QĐ-BVHTTDL ngày 10/3/2014 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11).


Toàn cảnh Hội nghị

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch yêu cầu toàn thể công nhân viên Tổng cục Du lịch học tập, lắng nghe các nội dung với tinh thần nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả, nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch trong việc triển khai thi hành Hiến pháp.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ VHTTDL đã phổ biến những nội dung, ý nghĩa việc thi hành Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, với 11 chương, 120 điều, trong đó tập trung vào những điểm mới tại Chương I - Chế độ chính trị, Chương II - Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Chương V - Quốc hội, Chương IX - Chính quyền địa phương…

Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014) là sự bảo đảm về chính trị, tạo pháp lý vững chắc cho dân tộc, nhân dân và nhà nước vượt qua những thách thức khó khăn, vững bước tiến lên trong thời kỳ mới, là Hiến pháp vừa kế thừa giá trị to lớn của các bản Hiến pháp các năm 1946, 1959, 1980 và 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng, nội dung phát triển đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (được bổ sung, phát triển năm 2011).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về những điểm còn chưa rõ trong Hiến pháp và được báo cáo viên giải đáp một cách cụ thể, chi tiết. Có thể khẳng định, việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 của Tổng cục Du lịch Du lịch là hết sức quan trọng nhằm phổ biến, phát huy các giá trị của Hiến pháp, đặc biệt là những điểm mới, tiến bộ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục vào công tác chuyên môn cũng như trong cuộc sống trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Đình Hiếu/ Vụ Pháp chế

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×