Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tập huấn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ

16/07/2015 | 17:04

Ngày 13/7/2015, Bộ VHTTDL đã giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ nhằm phổ biến, hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16/4/2012 và một số văn bản pháp luật khác có liên quan.

Việc tổ chức tập huấn sẽ hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện pháp điển cho cán bộ các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng làm công tác xây dựng, theo dõi, kiểm tra thi hành pháp luật và đầu mối kiểm soát TTHC tại các Tổng cục, Cục, Văn phòng, Vụ. Kết thúc quá trình tập huấn, cán bộ, công chức sẽ nắm được mục tiêu công tác pháp điển, đồng thời có thêm các kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Nội dung tập huấn nghiệp vụ bao gồm các nội dung: Tổng quan công tác pháp điển theo các văn bản: Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16/4/2012, Nghị định số 63/2013/NĐ-CP; Thông tư số 13/2014/TT-BTP, Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP; Nhiệm vụ chung của Bộ trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg, Quyết định số 1267/QĐ-TTg; phổ biến nhiệm vụ của lãnh đạo cơ quan thuộc Bộ và các cá nhân có liên quan thể hiện tại Quyết định số 64/QĐ-BVHTTDL và Quyết định số 330/QĐ-BVHTTDL; cho ý kiến về quy định liên quan đến công tác pháp điển và việc triển khai thực hiện tại các cơ quan thuộc Bộ; kỹ năng rà soát, lập danh mục văn bản thực hiện pháp điển; trình tự xử lý kết quả rà soát để thực hiện pháp điển; thủ tục thực hiện việc đề xuất các đề mục mới phát sinh so với các đề mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 843/QĐ-TTg và cơ chế phối hợp triển khai công tác pháp điển giữa các cơ quan thuộc Bộ.

Dự kiến lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 02 ngày 13-14/8/2015 tại Khách sạn Hồng Hà – 204 Trần Quang Khải, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

CTTĐT
(Nguồn Quyết định số 2350/QĐ-BVHTTDL)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×