Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Kiểm tra, đánh giá thi hành văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát TTHC tại địa phương

12/08/2014 | 16:46

Từ ngày 05-09/8/2014, Đoàn kiểm tra của Bộ VHTTDL do Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Hoàng Minh Thái làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở VHTTDL các tỉnh: Hà Nam (06/8/2014), Thái Bình (07/8/2014), Ninh Bình (08/8/2014) về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá tình hình thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Toàn cảnh buổi làm việc tại tỉnh Ninh Bình

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch năm 2014 của Bộ VHTTDL.

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe các địa phương báo cáo tình hình xây dựng, ban hành, tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại địa phương từ ngày 01/10/2013 đến hết ngày 30/6/2014; tình hình kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2014. Thay mặt Đoàn kiểm tra của Bộ VHTTDL, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Hoàng Minh Thái đã đánh giá cao sự cố gắng của các Sở trong việc tham mưu giúp UBND các tỉnh triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch,  đồng thời lưu ý những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới đối với công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Vụ trưởng Vụ Pháp chế đề nghị Sở VHTTDL các tỉnh Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình cần tích cực, chủ động hơn trong việc kiện toàn tổ chức pháp chế theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Ngân/CTV

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×