Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tập huấn công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực VHTTDL

16/09/2014 | 10:55

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 2792/QĐ-BVHTTDL về tổ chức Hội nghị-Hội thảo tập huấn công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch cho cán bộ, công chức pháp chế, nghiệp vụ tại các địa phương từ cấp huyện trở lên.

Nội dung Hội nghị-Hội thảo gồm 2 phần: Phần 1 - tập huấn nghiệp vụ pháp chế ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các cán bộ, công chức (nội dung nghiệp vụ pháp chế nói chung và nghiệp vụ pháp chế của ngành văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng; phương pháp thực hiện nghiệp vụ pháp chế có hiệu quả và đảm bảo tính hiệu lực quản lý); phần 2 - quán triệt nội dung cơ bản có liên quan đến công tác quản lý của địa phương tại các văn bản mới ban hành trong các lĩnh vực, cụ thể: Văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Nghị định số 62/2014/QĐ-TTg ngày 25/6/2014 về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21/7/2014 về chế độ ưu đãi với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa-nghệ thuật); Văn bản của Bộ VHTTDL bàn hành và phối hợp ban hành (Thông tư số 03/2014/TT-BVHTTDL, Thông tư số 02/2014/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV, Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL, Thông tư số 06/2014/TT-BVHTTDL01/2014/TT-BVHTTDL).

Mục đích của Hội nghị-Hội thảo nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ, công chức pháp chế, nghiệp vụ tại các địa phương từ cấp huyện trở lên. Đồng thời, tiếp thu, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình thể thao và du lịch ở địa phương; giúp cán bộ, công chức nắm bắt kịp thời những văn bản mới ban hành, hiểu đúng, đủ văn bản để có cơ sở áp dụng pháp luật một cách đúng đắn và hợp lý.

Thông qua hoạt động tại Hội nghị-Hội thảo, các địa phương có điều kiện gặp gỡ, trao đổi và học hỏi lẫu nhau trong kỹ năng xử lý các tình huống thực tế, giúp cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm đánh giá thực tế, khách quan hơn khi xây dựng văn bản pháp quy.

Theo Kế hoạch, Hội nghị-Hội thảo sẽ diễn ra vào tháng 10/2014 tại 2 khu vực: miền Bắc (tại tỉnh Thanh Hóa) và miền Nam (tại tỉnh Long An).

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×