Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng

14/07/2015 | 08:00

Vừa qua, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ VHTTDL đã tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2015 cho đội ngũ cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VHTTDL.

Chủ trì lớp Bồi dưỡng có, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Lê Thanh Liêm, Phó Viện trưởng Viện khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ - Nguyễn Tuấn Khanh, cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ trực tiếp theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

 
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Diễn ra trong 02 ngày, từ 03 đến 04/7/2015, lớp Bồi dưỡng kiến thức cung cấp các nội dung chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản ban hành; Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2015.

Việc tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2015 cho đội ngũ cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VHTTDL nhằm phổ biến sâu rộng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VHTTDL; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; bảo đảm pháp luật về phòng, chống tham nhũng được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh./.

 Đình Hiếu

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×