Phổ biến pháp luật

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thông tư Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển

26/01/2011 | 22:51

Căn cứ Luật TD,TT và các nghị định của Chính phủ, Bộ VH,TT&DL đã ban hành Thông tư Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển. Theo đó, Thông tư này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển tại Việt Nam.

Nếu cơ sở thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển là doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo thủ tục quy định tại điều 55 của Luật TD,TT. Riêng đối với cơ sở thể thao khi tổ chức hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao môn mô tô nước tên biển phải đảm bảo các điều kiện quy định tại điều 43 của Luật TD,TT, Luật thi đấu môn mô tô nước và Điều lệ giải.

 Theo quy định cụ thể của Thông tư này, các cơ sở thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển phải đảm bảo các 7 điều kiện sau: về vùng hoạt động của mô tô nước; bảng khuyến cáo và bảng nội quy hoạt động; bến bãi neo đậu; phao neo, cờ; trang thiết bị tập luyện; nhân viên chuyên môn; thông tin liên lạc và an toàn cứu nạn.

Thông tư cũng quy định rõ, Tổng cục TDTT có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này; Sở VH,TT&DL các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện thông tư này; kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân khi tổ chức hoạt động mô to nước trên biển vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động chuyên môn trên địa bàn.

Thông tư sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 15/2/2011.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×