DIỄN ĐÀN GÓP Ý "DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030”

Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp 14/08/2021 | 08:00 Con người mới là mục đích đồng thời là yêu cầu trong tiến trình cách mạng XHCN; định lượng trong từng giai đoạn để làm mục tiêu phấn đấu là thực tế lãnh đạo của Đảng ta. Đại hội XII của Đảng đúc kết mô thức con người mới trong thời kỳ quá độ hiện nay là: “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện phải trở thành một mục tiêu của chiến lược phát triển... Có giải pháp ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội, khắc phục những mặt hạn chế của con người Việt Nam”.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Đầu tư cho sự nghiệp văn hóa ở địa phương còn thấp
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Đầu tư cho sự nghiệp văn hóa ở địa phương còn thấp 11/08/2021 | 08:00 Chỉ tiêu đầu tư cho văn hóa không chỉ phản ánh chỉ số phát triển văn hóa mà còn nêu bật thực trạng thực hiện đường lối của Đảng và Nhà nước về văn hóa. Vì vậy xem xét mức đầu tư cho văn hóa là minh chứng quan trọng. Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho con người ở các địa phương.
Văn hóa phải
Văn hóa phải "thấm sâu" vào các lĩnh vực để tạo nên sự đồng bộ trong xã hội 10/08/2021 | 08:00 Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: "Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc", Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Phát triển công nghiệp văn hóa - Đánh thức
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Phát triển công nghiệp văn hóa - Đánh thức "mỏ vàng" đang bị bỏ quên 09/08/2021 | 15:33 Hơn 4,5 tỉ đô la Mỹ là số tiền mà một mình Ban nhạc nam BTS mang lại cho kinh tế Hàn Quốc một năm. Nghĩa trang cổ Père la Chaise (Pháp) cung cấp tới 14 cách tham quan khác nhau và thu hút được hơn 3 triệu lượt khách mỗi năm. Sự bí ẩn của văn hóa tạo hình Nhật Bản được nuôi dưỡng không ngừng nghỉ tại phương Tây từ cuối thế kỷ XIX, xuyên qua thế kỷ XX, XXI, không ngừng tạo nên những làn sóng quan tâm trong công chúng.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Dự thảo nên đưa ra một tầm nhìn chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp cận với khu vực và thế giới để tránh bị tụt hậu
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Dự thảo nên đưa ra một tầm nhìn chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp cận với khu vực và thế giới để tránh bị tụt hậu 09/08/2021 | 10:00 NSND, Đạo diễn Giang Mạnh Hà hiện là Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam với rất nhiều tâm huyết dành cho kịch hát truyền thống dân tộc. Để góp thêm ý kiến xây dựng Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo trình Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện hơn, có tính thực tiễn cao hơn, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với NSND Giang Mạnh Hà.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Chiến lược phát triển văn hóa cần chú trọng phát huy văn giá trị văn hóa truyền thống với giới trẻ
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Chiến lược phát triển văn hóa cần chú trọng phát huy văn giá trị văn hóa truyền thống với giới trẻ 08/08/2021 | 07:47 Chúng tôi mong mỏi, việc "Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu văn hóa dân tộc" sẽ được quan tâm, có cơ chế, chính sách rõ ràng, tạo nguồn lực, khích lệ nhiều thành phần xã hội tham gia.
Cần có tính dự báo trong Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030
Cần có tính dự báo trong Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030 07/08/2021 | 09:07 Giáo sư Phong Lê ( nguyên Viện trưởng Viện Văn học) là một nhà nghiên cứu, phê bình văn học Việt Nam hiện đại với nhiều tác phẩm lý luận văn học gây chú ý với hàm lượng học vấn uyên thâm. Để góp thêm tiếng nói vào Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khởi thảo, trình Thủ tướng Chính phủ được hoàn thiện, có tính khả thi cao, Giáo sư đã dành cho báo Điện tử Tổ Quốc cuộc trò chuyện:
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Tạo cơ chế để ngành bảo tàng hội nhập với nền kinh tế thị trường
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Tạo cơ chế để ngành bảo tàng hội nhập với nền kinh tế thị trường 06/08/2021 | 14:08 Khó khăn lớn nhất của ngành bảo tàng hiện nay là xã hội chưa quan tâm đến di sản, đặc biệt là di sản văn hóa. Bên cạnh đó, ngành bảo tàng chưa được tạo cơ chế để hội nhập với nền kinh tế thị trường nên còn trì trệ. Do đó cần có sự điều chỉnh về các quy định, văn bản quy phạm pháp luật để ngành Bảo tàng vừa bảo tồn, phát huy các giá trị, vừa phát triển tương xứng.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Tại sao văn hóa chưa được quan tâm đúng mức?
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Tại sao văn hóa chưa được quan tâm đúng mức? 06/08/2021 | 08:02 Thạc sĩ, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông hiện đang là Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã gửi đến báo Điện tử Tổ Quốc góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 do Bộ VHTTDL khởi thảo, trình Thủ tướng Chính phủ, với một câu hỏi khá sắc sảo xoay quanh việc vì sao văn hóa chưa được quan tâm đúng mức. Chúng tôi xin đăng tải ý kiến của nghệ sĩ Trần Thị Thu Đông.
Nhiều góp ý cho Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030
Nhiều góp ý cho Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030 05/08/2021 | 08:00 Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030 đã và đang nhận được sự quan tâm cũng như các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, giới văn nghệ sĩ mọi lứa tuổi. Chúng tôi xin trân trọng ghi nhận và giới thiệu một số ý kiến đóng góp dưới đây.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Văn hóa là quyền lực mềm, là sức mạnh to lớn góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp và sức cạnh tranh quốc gia
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Văn hóa là quyền lực mềm, là sức mạnh to lớn góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp và sức cạnh tranh quốc gia 04/08/2021 | 08:21 Nhằm hoàn thiện Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua báo Điện tử Tổ Quốc đã và đang nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, giới văn nghệ sĩ trong và ngoài nước. Để góp thêm cho Dự thảo ý kiến với nhiều nội dung gợi mở, xin giới thiệu bài góp ý của PGS. TS Nguyễn Đăng Điệp – Viện trưởng Viện Văn học.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Bàn về sự “quan tâm văn hóa” từ góc nhìn “chiến lược văn hóa
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Bàn về sự “quan tâm văn hóa” từ góc nhìn “chiến lược văn hóa" 03/08/2021 | 14:00 Trong phát biểu bế mạc Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 3 (khóa XIII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Vừa qua, chúng ta tập trung vào phát triển kinh tế, tăng trưởng nhanh là tốt rồi, nhưng vấn đề văn hóa, giáo dục nếu không cẩn thận là xuống cấp… Hình như lĩnh vực này chưa được quan tâm đúng mức lắm (?)”. Có thể nói, đây là sự “cảm nhận” chuẩn xác theo cách đặt vấn đề của một nhà lý luận, nhà báo đã từng có những phát biểu, bài viết có giá trị cả về khoa học lẫn thực tiễn.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại về văn hoá phải coi trọng chất lượng và hiệu quả
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại về văn hoá phải coi trọng chất lượng và hiệu quả 03/08/2021 | 08:32 Ngày nay, xu thế hội nhập đang nắm giữ vai trò chủ đạo trong đời sống kinh tế quốc tế, sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng rõ nét thì chủ động hội nhập, giao lưu văn hóa ngày càng trở nên quan trọng và được quan tâm hơn bao giờ hết. Quảng bá văn hoá nhằm tăng cường “sức mạnh mềm” ngày càng được các nước khai thác triệt để nhằm tạo dựng nền móng và điều kiện để thể hiện uy lực trên trường quốc tế. Trong thời đại ngày nay, văn hóa ngày càng khẳng định vai trò cầu nối giữa các dân tộc, nâng cao hiểu biết lẫn nhau, góp phần hoà giải các xung đột, mâu thuẫn, tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác phát triển.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Phát huy sức mạnh mềm văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện nay
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Phát huy sức mạnh mềm văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện nay 03/08/2021 | 07:45 Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng vào thành công của công cuộc đổi mới.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Giáo dục truyền thống gia đình, dòng họ qua gia phả phải được quan tâm đúng mức
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Giáo dục truyền thống gia đình, dòng họ qua gia phả phải được quan tâm đúng mức 02/08/2021 | 14:00 Nói tới truyền thống là nói đến những giá trị văn hoá kết tinh qua những thử thách lịch sử nhất định để hợp thành những “dòng chảy” mang tính chất nguồn mạch văn hóa - xã hội trong đó gia đình, dòng họ chính là thành tố đóng vai trò quan trọng mà gia phả như là một bộ “gia sử”, đồng thời có thể là bộ phận của sử liệu địa phương, quốc gia, dân tộc.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Để văn hóa là khâu đột phá chiến lược
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Để văn hóa là khâu đột phá chiến lược 02/08/2021 | 08:24 Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: "Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc", Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Bàn về thị hiếu thẩm mỹ của giới trẻ trong bối cảnh hội nhập
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Bàn về thị hiếu thẩm mỹ của giới trẻ trong bối cảnh hội nhập 01/08/2021 | 10:40 Ở bất cứ quốc gia nào, nền văn hoá nào, yếu tố con người luôn được xem là quan trọng nhất cho sự phát triển. Trong Dự thảo “Chiến lược phát triển văn hoá Việt Nam đến năm 2030” cũng đã xác định mục tiêu “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các vấn đề liên quan đến chiến lược con người kết hợp với giải pháp phát triển văn hóa, nếu được thực hiện tốt sẽ là một chính sách phát triển, cải thiện tiêu chuẩn trí tuệ, là nguồn lực lớn để hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Số hóa di sản văn hóa, định hướng nghiên cứu lâu dài
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Số hóa di sản văn hóa, định hướng nghiên cứu lâu dài 31/07/2021 | 15:19 Dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 do Bộ VHTTDL soạn thảo để trình Chính phủ phê duyệt đã khẳng định Đảng và Nhà nước rất coi trọng văn hóa, đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội… Trong Dự thảo, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được coi trọng, thể hiện qua việc có riêng một mục chiến lược, mục tiêu cụ thể. Ngoài ra, di sản văn hóa còn được lồng ghép trong rất nhiều nội dung quan trọng khác của dự thảo. Đây thực sự là điều rất đáng mừng.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng văn hóa gia đình - Nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển văn hóa
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng văn hóa gia đình - Nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển văn hóa 31/07/2021 | 10:41 Chiến lược phát triển văn hóa đến 2030, đề ra 12 nhiệm vụ lớn, trong đó nhiệm vụ thứ 3 về "Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh" có đề cập đến xây dựng văn hóa gia đình. Trong lĩnh vực phát triển văn hóa tinh thần, nhiệm vụ xây dựng văn hóa gia đình có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến hầu hết các nhiệm vụ khác- vì con người từ các gia đình có mặt ở tất cả các mặt của đời sống kinh tế xã hội. Do đó xây dựng văn hóa gia đình có thể được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển văn hóa.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Bảo hộ sở hữu trí tuệ và bản quyền- Cái lõi phát triển công nghiệp văn hóa
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Bảo hộ sở hữu trí tuệ và bản quyền- Cái lõi phát triển công nghiệp văn hóa 31/07/2021 | 08:10 Thực tế hiện nay cho thấy, trong âm nhạc, xuất bản liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm bản quyền. Trong điện ảnh, người xem phim lậu là chuyện bình thường. Trong quảng cáo, khách hàng mượn ý tưởng của các agency thua thầu là hiện tượng phổ biến. Trong nhiếp ảnh, sản phẩm của tác giả tha hồ bị chôm chỉa, đăng tải vô tội vạ, không xin phép… Trong ngành công nghiệp văn hóa – công nghiệp sáng tạo, vi phạm bản quyền là nỗi đau nhức nhối chưa có hồi kết.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Bất cứ hoạt động sống nào của con người cũng có văn hóa và cũng là văn hóa
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Bất cứ hoạt động sống nào của con người cũng có văn hóa và cũng là văn hóa 30/07/2021 | 16:16 PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Châm- Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có nhiều công trình, bài viết về lĩnh vực văn hóa. Nhân dịp Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khởi thảo đang lấy ý kiến đóng góp của các nhà văn hóa, hội chuyên ngành và văn nghệ sĩ… chúng tôi xin trích lược một số ý kiến đáng chú ý của PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Châm*.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Di sản văn hóa Việt Nam - Hài hòa bảo tồn và phát triển
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Di sản văn hóa Việt Nam - Hài hòa bảo tồn và phát triển 30/07/2021 | 15:13 Chúng ta thường gặp các luận điểm được coi như nguyên tắc ứng xử trong khai thác di sản văn hóa như: khai thác và phát huy giá trị văn hóa để bảo tồn di tích; cần làm cho di tích “sống”, hòa vào với cuộc sống của xã hội đương đại, có tác dụng giáo dục và nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, tạo nguồn sinh lợi để bảo tồn di tích… Những luận điểm đó nghe mãi thành quen, nhưng được cụ thể hóa trên thực tế như thế nào thì vẫn là câu chuyện cần bàn.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam từ những công việc cụ thể
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam từ những công việc cụ thể 29/07/2021 | 08:00 Ở Việt Nam, khái niệm công nghiệp văn hóa manh nha từ đầu những năm 2000. Nhưng cột mốc quan trọng cho việc định hướng xây dựng công nghiệp văn hóa là Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, trong đó khẳng định phát triển công nghiệp văn hóa đang là xu thế lớn và quan trọng trong chính sách văn hóa của các nước trên thế giới, đồng thời nhận thức rõ về xu thế tất yếu phải phát triển công nghiệp văn hóa, những điều kiện phát triển công nghiệp văn hóa và nhiệm vụ tập trung xây dựng cơ chế, chính sách, môi trường kinh doanh để phát triển ngành công nghiệp văn hóa ở nước ta.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Phải làm cho văn hoá và di sản văn hoá thực sự là cốt lõi của bản sắc dân tộc
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Phải làm cho văn hoá và di sản văn hoá thực sự là cốt lõi của bản sắc dân tộc 28/07/2021 | 14:00 Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030 đã và đang nhận được nhiều ý kiến đóng góp của giới chuyên môn, các nhà văn hóa, hội nghề nghiệp và văn nghệ sĩ… trên cả nước. Để góp bàn thêm ý kiến về Dự thảo nói trên, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với PGS.TS Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch Hội Di sản Văn hoá Việt Nam.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam nhìn từ góc độ giá trị
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam nhìn từ góc độ giá trị 28/07/2021 | 08:50 Max Weber, nhà xã hội học Đức nổi tiếng từng khẳng định: “Trụ cột của văn hóa là giá trị”. Giá trị là những biểu hiện cốt lõi, đặc trưng, tinh túy nhất được chưng cất từ văn hóa dân tộc. Hay nói cách khác, giá trị là tất cả những gì là cần, là tốt, là hay, là đẹp giúp khẳng định và nâng cao chất người, chất văn hóa.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng văn hóa để con người hoàn thiện hơn
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng văn hóa để con người hoàn thiện hơn 27/07/2021 | 10:03 Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 có ý nghĩa quan trọng, để từ đó các chỉ tiêu về văn hóa hàng năm, 5 năm được tổ chức thực hiện. Từ đó, có thể đánh giá từng giai đoạn phát triển.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Hãy bắt đầu từ giáo dục văn hóa trong gia đình
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Hãy bắt đầu từ giáo dục văn hóa trong gia đình 27/07/2021 | 07:03 Sinh, dưỡng, giáo dẫu cổ kim thế nào thì vẫn là chức phận muôn thuở của gia đình. Những lẽ đời tưởng mộc mạc, giản đơn như vậy mà lại là cội rễ quan trọng bậc nhất trong đạo trị nước. Chúng tạo nên cái căn bản của một nền văn hóa, tạo nên điều mà người Việt xưa gọi là “văn trị”, tức là không chỉ có đức trị, pháp trị, lễ trị kiểu phong kiến nho giáo mà phải lấy tri thức văn hóa, văn hiến mà cai quản nhân sinh.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Nghĩ về Văn hóa trong Thể thao và Du lịch
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Nghĩ về Văn hóa trong Thể thao và Du lịch 26/07/2021 | 14:00 Nhà văn Ngô Thảo là người có nhiều tác phẩm văn chương có giá trị được trao giải thưởng. Bên cạnh đó ông cũng là người tâm huyết với nhiều lĩnh vực khác như: sân khấu, điện ảnh… Nhân dịp góp ý cho Dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khởi thảo, trình Thủ tướng Chính phủ, nhà văn Ngô Thảo có bài viết bàn về văn hóa trong Thể thao và Du lịch khá thẳng thắn với một số ý kiến rất đáng quan tâm. Xin trân trọng giới thiệu bài viết của ông tới độc giả.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Đầu tư cho văn hoá nghệ thuật phát triển phải có tầm nhìn dài hạn
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Đầu tư cho văn hoá nghệ thuật phát triển phải có tầm nhìn dài hạn 26/07/2021 | 09:10 Trong quá khứ và hiện tại, nghệ thuật truyền thống của Việt Nam đã và đang trở thành những những giá trị văn hóa có giá trị không chỉ đối với người Việt. Những giá trị này, góp phần nuôi dưỡng, bồi đắp, nâng cao đời sống tinh thần của các thế hệ người Việt Nam, đồng thời bổ sung cho kho tàng di sản văn hóa nhân loại thêm những sắc màu và có giá trị độc đáo. Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật dân tộc Việt Nam cần được đẩy mạnh, triển khai bằng nhiều chương trình hành động cụ thể, với sự tham gia của toàn xã hội.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Đầu tư và khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hoá nhìn từ kinh nghiệm của Huế
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Đầu tư và khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hoá nhìn từ kinh nghiệm của Huế 23/07/2021 | 20:42 “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”. Đó là quan điểm đầu tiên được ghi rõ trong Dự thảo “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030” mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang chuẩn bị trình Chính phủ.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Cần có đội ngũ nhân tài văn hóa thực tài, thực đức
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Cần có đội ngũ nhân tài văn hóa thực tài, thực đức 23/07/2021 | 16:41 Sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế yêu cầu cần có nhiều nhân tài văn hóa thực tài, thực đức. Nhưng thực tế ở Việt Nam hiện nay, đội ngũ nhân tài văn hóa không nhiều. Để quy tụ và phát triển đội ngũ này, cần những giải pháp mang tính đột phá, chiến lược.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Văn hóa sẽ phải trở thành thương hiệu quốc gia Việt Nam
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Văn hóa sẽ phải trở thành thương hiệu quốc gia Việt Nam 23/07/2021 | 15:19 PGS.TS. Lê Thanh Bình, Nguyên Vụ trưởng, Phó Đại sứ Việt Nam tại Na Uy, hiện là Giảng viên cao cấp Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã có những ý kiến đóng góp rất tâm huyết cho Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030. Chúng tôi xin trân trọng đăng tải ý kiến của ông.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Phát triển văn hóa, con người là một hành trình sáng tạo
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Phát triển văn hóa, con người là một hành trình sáng tạo 22/07/2021 | 16:40 Lâu nay, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là những diễn ngôn khá phổ biến trên các không gian truyền thông ở nước ta. Đây chính là khát vọng chấn hưng dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào về truyền thống văn hóa Việt Nam suốt bốn ngàn năm lịch sử, hướng tới một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thịnh vượng, hùng cường, đem hạnh phúc đến cho nhân dân.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Hi vọng những
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Hi vọng những "nan giải" trong hoạt động điện ảnh sẽ được giải quyết 22/07/2021 | 09:55 Từ góc độ nghiên cứu lĩnh vực điện ảnh nhiều năm, PGS. TS. Họa sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú - Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh đã mạnh dạn có một số ý kiến góp ý cho Dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khởi thảo, trình Thủ tướng Chính phủ.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Phát triển văn hóa truyền thông vì sự hoàn thiện nhân cách của con người
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Phát triển văn hóa truyền thông vì sự hoàn thiện nhân cách của con người 21/07/2021 | 20:40 Thế kỷ XXI là được coi thế kỷ của “văn hóa màn hình” với bước phát triển nhảy vọt, “làm mưa, làm gió” của các loại hình truyền thông, mà đặc biệt là truyền hình, phát thanh có hình, báo điện tử và các mạng xã hội dày đặc trên nền tảng internet. Giờ đây điện thoại thông minh, màn hình cảm ứng là “vật bất ly thân” đối với hầu như tất cả mọi công dân (chỉ có số ít người cao tuổi là hiếm khi dùng đến).
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Việc nào là trọng tâm, là nhiệm vụ quan trọng nhất
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Việc nào là trọng tâm, là nhiệm vụ quan trọng nhất 20/07/2021 | 20:40 Nhìn trong tổng thể Dự thảo “Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến 2030” (dưới đây gọi tắt là “Dự thảo Chiến lược 2030”) đã có những thay đổi lớn theo hướng đơn giản hóa về cấu trúc nội dung và hình thức trình bày so với “Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến 2020” công bố năm 2009 (gọi tắt là “Chiến lược 2020”).
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Đạo đức, tài năng con người phải được trọng dụng, phát huy một cách bài bản và mang tính chiến lược quốc gia
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Đạo đức, tài năng con người phải được trọng dụng, phát huy một cách bài bản và mang tính chiến lược quốc gia 20/07/2021 | 11:54 Góp ý cho Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, TSKH Phan Đình Tân- Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương cho rằng, cần xây dựng đạo đức xã hội, cải cách hệ thống giáo dục, đề cao và trân trọng lòng nhân ái, khoan dung, tình thương yêu, trọng nghĩa tình. Đồng thời phải có chiến lược để góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình bền vững, sự chân thật, tử tế, thật thà phải được tôn vinh, bảo vệ, tài năng trong khoa học và nghệ thuật… phải được trọng dụng và phát huy một cách bài bản và mang tính chiến lược quốc gia…
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030:Phải đảm bảo hài hòa việc phát triển kinh tế với phát triển văn hóa
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030:Phải đảm bảo hài hòa việc phát triển kinh tế với phát triển văn hóa 19/07/2021 | 08:06 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo, ông Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đã có những đánh giá và góp ý về nội dung của Chiến lược.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Cần xác định thế và lực Việt Nam khi đi vào toàn cầu hóa trong văn hóa
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Cần xác định thế và lực Việt Nam khi đi vào toàn cầu hóa trong văn hóa 17/07/2021 | 20:42 Trước tiên, tôi rất hoan nghênh việc Chính phủ giao cho Bộ VHTTDL xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, trong đó đã đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa. Ở nhóm nhiệm vụ và giải pháp về ngoại giao văn hóa, nhiều nội dung nêu ra về chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa, cho thấy dự thảo Chiến lược đã rất chú trọng lĩnh vực này…
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Văn hóa phải soi sáng mọi hoạt động của đất nước
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Văn hóa phải soi sáng mọi hoạt động của đất nước 16/07/2021 | 14:07 Sự phát triển và hoàn thiện con người cần và chỉ có thể thực hiện được trong văn hóa và bằng văn hóa- đây là nhận định của Nhà báo Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Văn hóa phải soi đường cho Quốc dân đi
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Văn hóa phải soi đường cho Quốc dân đi 16/07/2021 | 08:04 Sau khi đọc Dự thảo Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khởi thảo, trình Thủ tướng Chính phủ, tôi thấy có rất nhiều nội dung phong phú, toàn diện, có chiến lược chung, mà cũng có chỉ tiêu cụ thể của từng ngành nghệ thuật. Với kinh nghiệm của một người hơn 50 năm hoạt động trong ngành văn hóa, tôi xin có mấy góp ý nhỏ để các Đồng chí xem có nên bổ sung cho hoàn chỉnh hơn.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng con người để phát triển văn hóa
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng con người để phát triển văn hóa 07/07/2021 | 20:42 Những người quan tâm đến văn hóa chắc chắn sẽ rất thú vị khi đọc Dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, trong đó đặc biệt nhấn mạnh nội dung xây dựng con người. Đành rằng vấn đề xây dựng con người có tính chiến lược luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, nhưng Dự thảo Chiến lược lần này đã được tiếp cận mới, mạnh mẽ và cụ thể hơn.