Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025

10/04/2024 | 16:25

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 942/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam-Belarus, qua đó đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước con người Việt Nam tại Belarus; tăng cường hơn nữa hợp tác giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Belarus, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Xác định các lĩnh vực, nội dung cụ thể triển khai Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam-Belarus trong giai đoạn 2024-2025; huy động tối đa các nguồn lực sẵn có của hai bên để phát triển hợp tác văn hóa, nghệ thuật, góp phần thu hút khách du lịch Belarus vào Việt Nam; Góp phần tiếp tục tăng cường triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam.

Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025 - Ảnh 1.

Lễ ký kết Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus ngày 24/5/2023 tại TP.HCM - Ảnh: Cục Hợp tác Quốc tế

Kế hoạch đặt ra các nhiệm vụ như: Đẩy mạnh việc quán triệt, phổ biến nội dung Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam-Belarus; Việt Nam và Belarus hỗ trợ, ủng hộ nhau trong các tổ chức quốc tế về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật;  Năm 2025, hai bên trao đổi, xây dựng dự thảo Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam-Belarus giai đoạn 2026-2028 để tiến tới ký kết vào thời gian phù hợp với hai bên; Đẩy mạnh công tác truyền thông trong các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước.

Tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật : Đổi mới hình thức và tăng cường quy mô các hoạt động giới thiệu, quảng bá văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam tại Belarus và của Belarus tại Việt Nam, chú ý đến giới thiệu các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống và đương đại đặc sắc của Việt Nam; Xây dựng Đề án và tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Belarus năm 2025 với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm giới thiệu văn hóa, nghệ thuật Việt Nam, qua đó góp phần đẩy mạnh thu hút khách du lịch Belarus đến Việt Nam; Hỗ trợ phía Belarus triển khai dự án dịch ra tiếng Việt và xuất bản một số sách văn học của Belarus.

Tổ chức trao đổi đoàn: Thúc đẩy công tác trao đổi đoàn các cấp, trong đó có đoàn Lãnh đạo Bộ phụ trách văn hóa hai nước; Tổ chức chuyến thăm, làm việc tại Belarus của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2025; Nghiên cứu khả năng hợp tác trao đổi giảng viên, sinh viên chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và Belarus.

Tham gia các sự kiện văn hóa quốc tế tại Việt Nam và Belarus: Phía Việt Nam mời phía Belarus tham gia Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII năm 2024; Phía Việt Nam mời đoàn nghệ thuật Belarus tham gia Liên hoan Múa quốc tế năm 2024; Nghiên cứu khả năng cử đoàn nghệ thuật Việt Nam tham gia các liên quan văn hóa quốc tế tại Belarus, Liên hoan Nghệ thuật quốc tế "Slavianski Bazar" lần thứ 33 năm 2024 và lần thứ 34 năm 2025.

Đồng thời Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu việc triển khai thực hiện Chương trình hợp tác văn hóa Việt NamBelarus đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của hai nước, quy định pháp luật hai nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam và Belarus là thành viên; Chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu hợp tác văn hóa, nghệ thuật Việt Nam-Belarus; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin khi thực hiện; xác định rõ nhiệm vụ tương ứng với các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp để đạt kết quả theo yêu cầu; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền khi tổ chức các hoạt động giao lưu hợp tác văn hóa Việt Nam-Belarus.

Toàn văn nội dung văn bản

Thủy Bích

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×