DIỄN ĐÀN GÓP Ý "DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030”

Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp 14/08/2021 | 08:00 Con người mới là mục đích đồng thời là yêu cầu trong tiến trình cách mạng XHCN; định lượng trong từng giai đoạn để làm mục tiêu phấn đấu là thực tế lãnh đạo của Đảng ta. Đại hội XII của Đảng đúc kết mô thức con người mới trong thời kỳ quá độ hiện nay là: “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện phải trở thành một mục tiêu của chiến lược phát triển... Có giải pháp ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội, khắc phục những mặt hạn chế của con người Việt Nam”.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Đầu tư cho sự nghiệp văn hóa ở địa phương còn thấp
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Đầu tư cho sự nghiệp văn hóa ở địa phương còn thấp 11/08/2021 | 08:00 Chỉ tiêu đầu tư cho văn hóa không chỉ phản ánh chỉ số phát triển văn hóa mà còn nêu bật thực trạng thực hiện đường lối của Đảng và Nhà nước về văn hóa. Vì vậy xem xét mức đầu tư cho văn hóa là minh chứng quan trọng. Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho con người ở các địa phương.
Văn hóa phải
Văn hóa phải "thấm sâu" vào các lĩnh vực để tạo nên sự đồng bộ trong xã hội 10/08/2021 | 08:00 Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: "Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc", Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Phát triển công nghiệp văn hóa - Đánh thức
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Phát triển công nghiệp văn hóa - Đánh thức "mỏ vàng" đang bị bỏ quên 09/08/2021 | 15:33 Hơn 4,5 tỉ đô la Mỹ là số tiền mà một mình Ban nhạc nam BTS mang lại cho kinh tế Hàn Quốc một năm. Nghĩa trang cổ Père la Chaise (Pháp) cung cấp tới 14 cách tham quan khác nhau và thu hút được hơn 3 triệu lượt khách mỗi năm. Sự bí ẩn của văn hóa tạo hình Nhật Bản được nuôi dưỡng không ngừng nghỉ tại phương Tây từ cuối thế kỷ XIX, xuyên qua thế kỷ XX, XXI, không ngừng tạo nên những làn sóng quan tâm trong công chúng.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Dự thảo nên đưa ra một tầm nhìn chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp cận với khu vực và thế giới để tránh bị tụt hậu
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Dự thảo nên đưa ra một tầm nhìn chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp cận với khu vực và thế giới để tránh bị tụt hậu 09/08/2021 | 10:00 NSND, Đạo diễn Giang Mạnh Hà hiện là Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam với rất nhiều tâm huyết dành cho kịch hát truyền thống dân tộc. Để góp thêm ý kiến xây dựng Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo trình Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện hơn, có tính thực tiễn cao hơn, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với NSND Giang Mạnh Hà.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Chiến lược phát triển văn hóa cần chú trọng phát huy văn giá trị văn hóa truyền thống với giới trẻ
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Chiến lược phát triển văn hóa cần chú trọng phát huy văn giá trị văn hóa truyền thống với giới trẻ 08/08/2021 | 07:47 Chúng tôi mong mỏi, việc "Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu văn hóa dân tộc" sẽ được quan tâm, có cơ chế, chính sách rõ ràng, tạo nguồn lực, khích lệ nhiều thành phần xã hội tham gia.
Cần có tính dự báo trong Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030
Cần có tính dự báo trong Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030 07/08/2021 | 09:07 Giáo sư Phong Lê ( nguyên Viện trưởng Viện Văn học) là một nhà nghiên cứu, phê bình văn học Việt Nam hiện đại với nhiều tác phẩm lý luận văn học gây chú ý với hàm lượng học vấn uyên thâm. Để góp thêm tiếng nói vào Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khởi thảo, trình Thủ tướng Chính phủ được hoàn thiện, có tính khả thi cao, Giáo sư đã dành cho báo Điện tử Tổ Quốc cuộc trò chuyện:
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Tạo cơ chế để ngành bảo tàng hội nhập với nền kinh tế thị trường
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Tạo cơ chế để ngành bảo tàng hội nhập với nền kinh tế thị trường 06/08/2021 | 14:08 Khó khăn lớn nhất của ngành bảo tàng hiện nay là xã hội chưa quan tâm đến di sản, đặc biệt là di sản văn hóa. Bên cạnh đó, ngành bảo tàng chưa được tạo cơ chế để hội nhập với nền kinh tế thị trường nên còn trì trệ. Do đó cần có sự điều chỉnh về các quy định, văn bản quy phạm pháp luật để ngành Bảo tàng vừa bảo tồn, phát huy các giá trị, vừa phát triển tương xứng.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Tại sao văn hóa chưa được quan tâm đúng mức?
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Tại sao văn hóa chưa được quan tâm đúng mức? 06/08/2021 | 08:02 Thạc sĩ, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông hiện đang là Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã gửi đến báo Điện tử Tổ Quốc góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 do Bộ VHTTDL khởi thảo, trình Thủ tướng Chính phủ, với một câu hỏi khá sắc sảo xoay quanh việc vì sao văn hóa chưa được quan tâm đúng mức. Chúng tôi xin đăng tải ý kiến của nghệ sĩ Trần Thị Thu Đông.