Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc thông báo giá tài sản công cho thuê trực tiếp năm 2024
Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc thông báo giá tài sản công cho thuê trực tiếp năm 2024 06/05/2024 | 14:51 Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc thông báo giá tài sản công cho thuê trực tiếp năm 2024, cụ thể như sau:
Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia: Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia: Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 12/04/2024 | 15:13 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã có Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Khu Liên hợp thể thao quốc gia
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Khu Liên hợp thể thao quốc gia 28/03/2024 | 09:28 Khu Liên hợp thể thao quốc gia thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
Khu Liên hợp thể thao quốc gia: Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Khu Liên hợp thể thao quốc gia: Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 05/01/2024 | 08:51 Khu Liên hợp thể thao quốc gia thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
Thông báo đấu giá tài sản
Thông báo đấu giá tài sản "Quyền thuê mặt bằng các hạng mục công trình tại Sân vận động quốc gia và Cung thể thao dưới nước" 21/11/2023 | 08:29 Thông báo đấu giá tài sản "Quyền thuê mặt bằng các hạng mục công trình tại Sân vận động quốc gia và Cung thể thao dưới nước":
Bộ VHTTDL mời cung cấp báo giá: Biểu diễn (sân khấu hóa) 06 tiểu phẩm đạt giải từ
Bộ VHTTDL mời cung cấp báo giá: Biểu diễn (sân khấu hóa) 06 tiểu phẩm đạt giải từ "Cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2022" 17/10/2023 | 10:43 Nhằm tăng cường chiến dịch, sáng kiến về phòng, chống tác hại của thuốc lá dựa vào cộng đồng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến thực hiện hoạt động biểu diễn (sân khấu hóa) 06 tiểu phẩm đạt giải từ "Cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2022" (chi tiết yêu cầu theo Phụ lục đính kèm).
Khu Liên hợp thể thao quốc gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Khu Liên hợp thể thao quốc gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 12/10/2023 | 16:08 Khu Liên hợp thể thao quốc gia đã ra thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
Bộ VHTTDL mời cung cấp báo giá: Sản xuất và phát sóng phóng sự truyền hình về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên kênh Truyền hình Đài tiếng nói Việt Nam VOVTV
Bộ VHTTDL mời cung cấp báo giá: Sản xuất và phát sóng phóng sự truyền hình về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên kênh Truyền hình Đài tiếng nói Việt Nam VOVTV 20/09/2023 | 15:00 Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến thực hiện hoạt động sản xuất và phát sóng phóng sự truyền hình về phòng, chống tác hại thuốc lá trên kênh Truyền hình Đài tiếng nói Việt Nam VOVTV.
Khu Liên hợp thể thao quốc gia mời thẩm định giá tài sản để xác định giá trị công trình
Khu Liên hợp thể thao quốc gia mời thẩm định giá tài sản để xác định giá trị công trình 19/05/2023 | 17:27 Khu Liên hợp thể thao quốc gia đang có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn độc lập thẩm định giá xác định giá trị thiệt hại đối với công trình để làm căn cứ yêu cầu đền bù thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Khu Liên hợp thể thao quốc gia: Mời thẩm định giá tài sản để xác định giá trị thiệt hại đối với công trình
Khu Liên hợp thể thao quốc gia: Mời thẩm định giá tài sản để xác định giá trị thiệt hại đối với công trình 24/04/2023 | 14:23 Khu Liên hợp thể thao quốc gia đang có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn độc lập thẩm định giá xác định giá trị thiệt hại đối với công trình (Đài phun nước, Gò đồi cây xanh tạo cảnh quan phía sau đài phun nước, Hạng mục hàng rào số 3) để làm căn cứ yêu cầu đền bù thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Thông báo công khai tài sản công cho thuê trực tiếp năm 2023 của Khu Liên hợp thể thao quốc gia
Khu Liên hợp thể thao quốc gia thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Khu Liên hợp thể thao quốc gia thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 27/02/2023 | 09:00 Khu Liên hợp thể thao quốc gia (địa chỉ: Tổ dân phố Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
Viện Bảo tồn di tích thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản
Viện Bảo tồn di tích thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản 11/02/2022 | 18:23 Viện Bảo tồn di tích thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản trên đất để thực hiện công việc di dời Công ty Cổ phần tu bổ di tích trung ương ra khỏi khuôn viên của Viện Bảo tồn di tích, theo nội dung sau:
Viện Bảo tồn di tích công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản
Viện Bảo tồn di tích công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản 20/01/2022 | 10:12 Viện Bảo tồn di tích thông báo công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo nội dung sau:
Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu; gói thầu: Cải tạo, nâng cấp nhà tập môn bắn súng
Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Cải tạo, nâng cấp nhà ăn sinh viên
Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh gửi thông tin mời thầu; gói thầu: Cải tạo, nâng cấp nhà ăn sinh viên
Trung tâm Chiếu phim Quốc gia mời thầu; gói thầu: Cung cấp lắp đặt máy chiếu phim và hệ thống âm thanh
Trung tâm Công nghệ thông tin: lựa chọn nhà thầu; gói thầu: Nâng cấp và duy trì hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác quản lý hành chính nhà nước của Bộ VHTTDL
Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu; gói thầu: Cải tạo, nâng cấp hạng mục hạ tầng kỹ thuật
Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Trung tâm Chiếu phim Quốc gia gửi thông tin mời thầu; gói thầu: Cung cấp ghế xem phim cho các phòng chiếu 1,2,7,8 và đèn tín hiệu, biển dãy số
Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh gửi thông tin mời thầu; gói thầu: Cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật
Dự toán ngân sách năm 2019