Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm Công nghệ thông tin: lựa chọn nhà thầu; gói thầu: Nâng cấp và duy trì hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác quản lý hành chính nhà nước của Bộ VHTTDL

22/11/2019 | 16:23

Tiêu chí lựa chọn:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1. Tên gói thầu: Nâng cấp và duy trì hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác quản lý hành chính nhà nước của Bộ VHTTDL.

2. Tên nhiệm vụ: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin 04 tháng cuối năm 2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

6. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu báo giá: 9h00 ngày 25 tháng 11 năm 2019 đến trước 9h30 ngày 27 tháng 11 năm 2019.

7. Địa điểm: Số 20 Ngõ 02 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

8. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 27 tháng 11 năm 2019.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×