Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc thông báo giá tài sản công cho thuê trực tiếp năm 2024
Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc thông báo giá tài sản công cho thuê trực tiếp năm 2024 06/05/2024 | 14:51 Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc thông báo giá tài sản công cho thuê trực tiếp năm 2024, cụ thể như sau:
Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia: Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia: Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 12/04/2024 | 15:13 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã có Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Khu Liên hợp thể thao quốc gia
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Khu Liên hợp thể thao quốc gia 28/03/2024 | 09:28 Khu Liên hợp thể thao quốc gia thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
Khu Liên hợp thể thao quốc gia: Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Khu Liên hợp thể thao quốc gia: Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 05/01/2024 | 08:51 Khu Liên hợp thể thao quốc gia thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
Thông báo đấu giá tài sản
Thông báo đấu giá tài sản "Quyền thuê mặt bằng các hạng mục công trình tại Sân vận động quốc gia và Cung thể thao dưới nước" 21/11/2023 | 08:29 Thông báo đấu giá tài sản "Quyền thuê mặt bằng các hạng mục công trình tại Sân vận động quốc gia và Cung thể thao dưới nước":
Bộ VHTTDL mời cung cấp báo giá: Biểu diễn (sân khấu hóa) 06 tiểu phẩm đạt giải từ
Bộ VHTTDL mời cung cấp báo giá: Biểu diễn (sân khấu hóa) 06 tiểu phẩm đạt giải từ "Cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2022" 17/10/2023 | 10:43 Nhằm tăng cường chiến dịch, sáng kiến về phòng, chống tác hại của thuốc lá dựa vào cộng đồng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến thực hiện hoạt động biểu diễn (sân khấu hóa) 06 tiểu phẩm đạt giải từ "Cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2022" (chi tiết yêu cầu theo Phụ lục đính kèm).
Khu Liên hợp thể thao quốc gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Khu Liên hợp thể thao quốc gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 12/10/2023 | 16:08 Khu Liên hợp thể thao quốc gia đã ra thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
Bộ VHTTDL mời cung cấp báo giá: Sản xuất và phát sóng phóng sự truyền hình về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên kênh Truyền hình Đài tiếng nói Việt Nam VOVTV
Bộ VHTTDL mời cung cấp báo giá: Sản xuất và phát sóng phóng sự truyền hình về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên kênh Truyền hình Đài tiếng nói Việt Nam VOVTV 20/09/2023 | 15:00 Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến thực hiện hoạt động sản xuất và phát sóng phóng sự truyền hình về phòng, chống tác hại thuốc lá trên kênh Truyền hình Đài tiếng nói Việt Nam VOVTV.
Khu Liên hợp thể thao quốc gia mời thẩm định giá tài sản để xác định giá trị công trình
Khu Liên hợp thể thao quốc gia mời thẩm định giá tài sản để xác định giá trị công trình 19/05/2023 | 17:27 Khu Liên hợp thể thao quốc gia đang có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn độc lập thẩm định giá xác định giá trị thiệt hại đối với công trình để làm căn cứ yêu cầu đền bù thiệt hại theo quy định của pháp luật.