Khu Liên hợp thể thao quốc gia: Mời thẩm định giá tài sản để xác định giá trị thiệt hại đối với công trình
Khu Liên hợp thể thao quốc gia: Mời thẩm định giá tài sản để xác định giá trị thiệt hại đối với công trình 24/04/2023 | 14:23 Khu Liên hợp thể thao quốc gia đang có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn độc lập thẩm định giá xác định giá trị thiệt hại đối với công trình (Đài phun nước, Gò đồi cây xanh tạo cảnh quan phía sau đài phun nước, Hạng mục hàng rào số 3) để làm căn cứ yêu cầu đền bù thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Thông báo công khai tài sản công cho thuê trực tiếp năm 2023 của Khu Liên hợp thể thao quốc gia
Khu Liên hợp thể thao quốc gia thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Khu Liên hợp thể thao quốc gia thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 27/02/2023 | 09:00 Khu Liên hợp thể thao quốc gia (địa chỉ: Tổ dân phố Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
Viện Bảo tồn di tích thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản
Viện Bảo tồn di tích thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản 11/02/2022 | 18:23 Viện Bảo tồn di tích thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản trên đất để thực hiện công việc di dời Công ty Cổ phần tu bổ di tích trung ương ra khỏi khuôn viên của Viện Bảo tồn di tích, theo nội dung sau:
Viện Bảo tồn di tích công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản
Viện Bảo tồn di tích công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản 20/01/2022 | 10:12 Viện Bảo tồn di tích thông báo công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo nội dung sau:
Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu; gói thầu: Cải tạo, nâng cấp nhà tập môn bắn súng
Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Cải tạo, nâng cấp nhà ăn sinh viên
Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh gửi thông tin mời thầu; gói thầu: Cải tạo, nâng cấp nhà ăn sinh viên
Trung tâm Chiếu phim Quốc gia mời thầu; gói thầu: Cung cấp lắp đặt máy chiếu phim và hệ thống âm thanh
Trung tâm Công nghệ thông tin: lựa chọn nhà thầu; gói thầu: Nâng cấp và duy trì hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác quản lý hành chính nhà nước của Bộ VHTTDL