Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Khu Liên hợp thể thao quốc gia thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

27/02/2023 | 09:00

Khu Liên hợp thể thao quốc gia (địa chỉ: Tổ dân phố Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

I. Đơn vị có tài sản đấu giá: KHU LIÊN HỢP THỂ THAO QUỐC GIA

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

II. Thông tin tài sản đấu giá: (Xem chi tiết tại file đính kèm)

III. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản 2016, các tiêu chí quy định tại Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do Khu Liên hợp thể thao quốc gia quy định.

Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản do tổ chức đấu giá tài sản chuẩn bị, có dấu của tổ chức đấu giá tài sản.

Tổ chức đấu giá tài sản tự chịu trách nhiệm đối với thông tin, giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của mình.

Tổ chức đấu giá tài sản được đánh giá xếp hạng 1 được lựa chọn: Là tổ chức đấu giá đáp ứng tất cả các tiêu chí và có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí nêu trên cộng lại.

Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản được đánh giá có tổng số điểm cao bằng nhau thì Khu Liên hợp thể thao quốc gia xem xét, quyết định theo các tiêu chí vượt mức tối đa, tổ chức đấu giá tài sản nào có nhiều tiêu chí vượt mức tối đa sẽ được lựa chọn.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia sẽ thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản được xếp hạng 1 đến làm việc và ký hợp đồng.

IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 01/03/2023

- Địa điểm nộp, nhận hồ sơ: Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Khu Liên hợp thể thao quốc gia (địa chỉ: Tổ dân phố Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội).

- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

- Số điện thoại liên hệ: 0912106852/0984605888

- Số lượng hồ sơ: 01 bản chính.

*Lưu ý:

- Người đến nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

- Khu Liên hợp thể thao quốc gia không thông báo và không hoàn trả hồ sơ đối với những tổ chức đấu giá không được lựa chọn.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia trân trọng thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản được biết./.

>>>Xem chi tiết Thông báo dưới đây:

Khu Liên hợp thể thao quốc gia thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - Ảnh 1.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - Ảnh 2.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - Ảnh 3.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - Ảnh 4.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - Ảnh 5.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - Ảnh 6.

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×