Đầu tư, mua sắm công

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Khu Liên hợp thể thao quốc gia: Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

05/01/2024 | 08:51

Khu Liên hợp thể thao quốc gia thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

I. Đơn vị có tài sản đấu giá: KHU LIÊN HỢP THỂ THAO QUỐC GIA

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thanh phố Hà Nội.

II. Thông tin tài sản đấu giá: (xem chi tiết tại file đính kèm).

III. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản 2016, các tiêu chí quy định tại Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do Khu Liên hợp thể thao quốc gia quy định.

IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 30 phút ngày 08/01/2024.

- Địa điểm nộp, nhận hồ sơ: Phòng Kế hoạch kinh doanh, Khu Liên hợp thể thao quốc gia (địa chỉ: Tổ dân phố Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội).

- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp.

- Số điện thoại liên hệ: 0912106852/0984605888

- Số lượng hồ sơ: 01 bản chính.

*Lưu ý:

- Người đến nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

- Khu Liên hợp thể thao quốc gia không thông báo và không hoàn trả hồ sơ đối với những tổ chức đấu giá không được lựa chọn.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia trân trọng thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản được biết.

>>>Chi tiết Thông báo tại đây.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×