Đầu tư, mua sắm công

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Cải tạo, nâng cấp nhà ăn sinh viên

07/12/2020 | 10:31

A. Thông tin chung:

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: 0222.12217401    Fax: 0222.3832550

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Tên gói thầu: Cải tạo, nâng cấp nhà ăn sinh viên.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

3. Kết quả đấu thầu: Lựa chọn được 01 nhà thầu trong số 03 nhà thầu tham gia đấu thầu.

4. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 1119/QĐ-TDTTBN ngày 01/12/2020 của Hiệu trưởng, Chủ đầu tư Trường ĐH TDTT Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cải tạo, nâng cấp nhà ăn sinh viên của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

5. Giá trúng thầu: 11.859.980.996 đồng (Đã bao gồm thuế VAT).

(Bằng chữ: Mười một tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn, chín trăm chín mươi sáu đồng./.)

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần I.FI

7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

8. Thời hạn thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×