Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia gửi thông tin mời thầu; gói thầu: Cung cấp ghế xem phim cho các phòng chiếu 1,2,7,8 và đèn tín hiệu, biển dãy số

23/10/2019 | 10:56

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

2. Tên gói thầu: Cung cấp ghế xem phim cho các phòng chiếu 1,2,7,8 và đèn tín hiệu, biển dãy số.

3. Mục tiêu: Đầu tư hệ thống ghế xem phim tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

4. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

7. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 25 tháng 10 năm 2019 đến trước 09 giờ 00, ngày 04 tháng 11 năm 2019 (trong giờ hành chính).

8. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Quản trị, tầng 1 Khu Văn phòng của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội.

Điện thoại: 024.35142558 Fax: 024.35142278

9. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000đ

10. Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng họp tầng 2 Khu Văn phòng của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội.

11. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: 09 giờ 00, ngày 04 tháng 11 năm 2019.

12. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào: 09 giờ 30, ngày 04 tháng 11 năm 2019.

Thông báo mời thầu

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×