Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia mời thầu; gói thầu: Cung cấp lắp đặt máy chiếu phim và hệ thống âm thanh

24/02/2020 | 18:03

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

2. Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt máy chiếu phim và hệ thống âm thanh.

3. Mục tiêu: Mua máy chiếu phim Laser cho phòng chiếu số 1, máy chiếu phim Xenon cho phòng chiếu số 6 và hệ thống âm thanh của phòng chiếu số 1, số 13 của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

4. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

7. Thời gian phát hành HSMT: từ 10 giờ 00, ngày 21 tháng 02 năm 2020 đến trước 09 giờ 00, ngảy 19 tháng 03 năm 2020 (trong giờ hành chính).

8. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kỹ thuật tầng 1- Khu Văn phòng của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ- Ba Đình- Hà Nội.

- Điện thoại: 024.35143568 Fax: 024.35142278

9. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000đ

10. Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng họp, tầng 2- Khu Văn phòng của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ- Ba Đình- Hà Nội.

11. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: 09 giờ 00 ngày 19 tháng 03 năm 2020.

12. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào: 09 giờ 30, ngày 19 tháng 03 năm 2020.

Xem chi tiết tại đây./.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×