Đầu tư, mua sắm công

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu; gói thầu: Cải tạo, nâng cấp hạng mục hạ tầng kỹ thuật

22/11/2019 | 07:01

A. Thông tin chung:

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: 0222.12217401 Fax: 0222.3832550

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Tên gói thầu: Cải tạo, nâng cấp hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

3. Kết quả đấu thầu: Lựa chọn được 01 nhà thầu trong số 03 nhà thầu tham gia đấu thầu.

4. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 1144/QĐ-TDTTBN ngày 18/11/2019 của Hiệu trưởng, Chủ đầu tư Trường ĐH TDTT Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cải tạo, nâng cấp hạng mục hạ tầng kỹ thuật của Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

5. Giá trúng thầu: 6.003.050.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT).

(Bằng chữ: Sáu tỷ, không trăm linh ba triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.)

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Kính.

7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 110 ngày.

.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×