Đầu tư, mua sắm công

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Viện Bảo tồn di tích công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

20/01/2022 | 10:12

Viện Bảo tồn di tích thông báo công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo nội dung sau:

1. Tên tổ chức có tài sản thẩm định giá: Viện Bảo tồn di tích

Địa chỉ: Số 489, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

2. Tên tài sản thẩm định giá: Tài sản là dãy nhà cấp 4 trên đất

- Địa chỉ số 489, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Diện tích xây dựng: 698 m2

- Kết cấu: Nhà có tường gạch, mái tôn;

- Cấp (hạng): 4;

- Số tầng: 01;

3. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị tài sản trên đất để thực hiện việc di dời Công ty Cổ phần tu bổ di tích trung ương ra khỏi khuôn viên của Viện Bảo tồn di tích.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

- Doanh nghiệp/tổ chức thẩm định giá được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức đăng ký tham gia thẩm định giá phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về Thẩm định giá; Nghị định số 12/2021-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013.

- Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá.

- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí khảo sát xác minh, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản bảo đảm).

- Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá thẩm định.

5. Hồ sơ gồm có:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực doanh nghiệp (Có thông báo các vụ việc điển hình liên quan đến thẩm định giá tài sản trên đất tương tự mà doanh nghiệp đã thực hiện).

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (Đã bao gồm chi phí đi thẩm định).

- Bản phô tô công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của Bộ Tài chính.

6. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng thông báo.

- Địa điểm: Phòng Kế toán, Viện Bảo tồn di tích, Số 489, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Người nhận: Lê Thị Hương Thảo

- Điện thoại: 0979722988

7. Lưu ý:

- Thông báo lựa chọn sẽ hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- Viện Bảo tồn di tích sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, Viện Bảo tồn di tích sẽ không hoàn trả hồ sơ đối với đơn vị không được lựa chon.

>>>Xem chi tiết Thông báo tại đây.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×