GÓP Ý "DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH 2021 – 2025"

Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025: Hướng tới chuyển đổi số toàn ngành du lịch
Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025: Hướng tới chuyển đổi số toàn ngành du lịch 19/08/2021 | 10:14 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ký Quyết định 2292/QĐ-BVHTTDL ban hành Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, trong đó chú trọng nhiệm vụ chuyển đổi số trong toàn ngành du lịch.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Còn nhiều vướng mắc để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Còn nhiều vướng mắc để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 12/08/2021 | 13:36 Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16.1.2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là chính sách có nội dung sâu sắc, cụ thể, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của ngành Du lịch trong thời gian qua. Nghị quyết 08 không chỉ đưa ra định hướng đưa Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mà còn đưa ra các giải pháp cụ thể trong tất cả các lĩnh vực chủ chốt của ngành Du lịch. Nhờ vậy, trong gần 5 năm qua Du lịch đã phát triển mạnh mẽ. Việt Nam đã vươn lên trở thành một quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch cao, là một điểm đến hấp dẫn với nhiều giải thưởng quốc tế danh giá.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Phát triển Du lịch: Cần chiến lược dài hạn và hành động linh hoạt
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Phát triển Du lịch: Cần chiến lược dài hạn và hành động linh hoạt 10/08/2021 | 20:11 Những chỉ số thuộc nhóm chỉ số Mức độ ưu tiên cho ngành Du lịch là những chỉ số cơ bản, thể hiện 3 khía cạnh: Sự quan tâm của nhà nước bằng chính sách và nguồn lực đầu tư; chiến lược và hiệu quả marketing, phát triển thương hiệu; và thống kê, đánh giá hiệu quả, mức độ đóp góp của ngành Du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Tư duy chiến lược với góc nhìn toàn diện về phát triển du lịch nội địa
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Tư duy chiến lược với góc nhìn toàn diện về phát triển du lịch nội địa 09/08/2021 | 08:56 PGS.TS Phạm Trung Lương, Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam (VITEA) đã có bài viết gửi tới báo Điện tử Tổ Quốc về tư duy chiến lược với góc nhìn toàn diện về phát triển du lịch nội địa.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Cần những cơ chế, chính sách đủ mạnh để phát triển du lịch
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Cần những cơ chế, chính sách đủ mạnh để phát triển du lịch 03/08/2021 | 10:11 Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi hoàn toàn từ nhận thức, cơ cấu thị trường, hệ thống dịch vụ, sản phẩm… của ngành Du lịch, đòi hỏi phải có những cơ chế, chính sách đủ mạnh thúc đẩy du lịch phát triển phù hợp với tình hình mới. Là ngành đầu tiên bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, Du lịch cũng là một trong những ngành có khả năng phục hồi sớm nhất, tuy nhiên, muốn phục hồi, doanh nghiệp phải tồn tại được trước đã.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Du lịch Việt Nam-Những việc cần làm để tăng tốc
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Du lịch Việt Nam-Những việc cần làm để tăng tốc 02/08/2021 | 14:48 Dịch bệnh đang hoành hoành khắp thế giới, chưa biết lúc nào khống chế được. Dù tìm đủ cách phục hồi, du lịch vẫn thoi thóp vì không thể mạo hiểm với sự an nguy của từng đất nước. Một điều chắc chắn, chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về con người. Du lịch sẽ bung ra như lò xo lâu ngày bị nén.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Du lịch nông thôn góp phần đa dạng hóa sản phẩm và đón đầu xu thế mới
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Du lịch nông thôn góp phần đa dạng hóa sản phẩm và đón đầu xu thế mới 01/08/2021 | 14:48 Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 trong lĩnh vực du lịch là “Phát triển sản phẩm du lịch và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch”.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Phục hồi và phát triển du lịch giai đoạn tới
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Phục hồi và phát triển du lịch giai đoạn tới 31/07/2021 | 14:49 Sở Du lịch TP.HCM cơ bản thống nhất các nội dung theo dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trong lĩnh vực du lịch mà Bộ VHTTDL đề ra, tuy nhiên, chúng tôi cho rằng việc trước tiên cần phải có các chính sách hỗ trợ thiết thực để cứu doanh nghiệp, hóa giải các điểm nghẽn.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù để phát triển du lịch nhìn từ kinh nghiệm của Bình Định
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù để phát triển du lịch nhìn từ kinh nghiệm của Bình Định 31/07/2021 | 08:44 Trong bản đồ du lịch Việt Nam, du lịch Bình Định đang phấn đấu trở thành điểm đến an toàn, có nét đặc trưng riêng, văn minh, thân thiện và hấp dẫn; là một điểm đến đảm bảo môi trường du lịch với 3 tốt - an ninh tốt, môi trường tốt, quan hệ cộng đồng tốt; 3 không - không chặt chém, không giành giật khách, không người ăn xin…Để làm được điều đó, du lịch Bình Định cần xây dựng chiến lược phát triển du lịch dài hạn; lấy du lịch biển đảo làm trọng tâm, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc trưng để phát triển du lịch; bên cạnh đó, cần chú trọng đến đầu tư, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực ngành du lịch.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Định vị cho được thương hiệu du lịch quốc gia
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Định vị cho được thương hiệu du lịch quốc gia 30/07/2021 | 15:08 Một trong những nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn là “Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phát triển du lịch theo quy luật kinh tế thị trường, bảo đảm nhất quán từ quan điểm, mục tiêu, chương trình hành động và có thể chế, chính sách đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn”. Tuy nhiên, theo tôi, đến nay chúng ta cũng chưa thực sự có những cơ chế chính sách cho du lịch và vì du lịch.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch 2021-2025: Chuyển đổi là nhu cầu sống còn của ngành du lịch – lữ hành!
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch 2021-2025: Chuyển đổi là nhu cầu sống còn của ngành du lịch – lữ hành! 30/07/2021 | 07:30 Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi toàn bộ nhận diện và thậm chí cả bản chất của ngành du lịch, đặc biệt là kinh doanh lữ hành, ở một giác độ nào đó!. Xoay quanh chủ đề này, trân trọng chia sẻ loạt bài viết thể hiện quan điểm của TS. Trịnh Lê Anh, Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội về chuyển đổi số trong ngành du lịch - lữ hành để góp thêm những kiến giải cho Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch 2021-2025 của Bộ VHTTDL.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Nhân lực du lịch phải thích ứng với tình hình mới
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Nhân lực du lịch phải thích ứng với tình hình mới 29/07/2021 | 12:50 Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, ngành Du lịch trong đó có đội ngũ lao động của ngành bị ảnh hưởng nặng nề, đòi hỏi cần có những chủ trương, chính sách phù hợp để phát triển nguồn nhân lực trong tình hình mới.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Giải pháp để phát triển thị trường du lịch nội địa: Phải chinh phục khách bằng chất lượng và trái tim
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Giải pháp để phát triển thị trường du lịch nội địa: Phải chinh phục khách bằng chất lượng và trái tim 25/07/2021 | 13:35 Để ứng phó với tình hình du lịch nội địa trong giai đoạn mới và cứu cánh phát triển kinh tế nhất thiết phải cơ cấu lại thị trường du lịch, tập trung vào các thị trường trọng điểm, chi tiêu cao, lưu trú dài ngày.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Đào tạo, phát triển nhân lực du lịch trong tình hình mới
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Đào tạo, phát triển nhân lực du lịch trong tình hình mới 24/07/2021 | 16:19 Với “phép thử” của Covid-19, ngành du lịch cần ứng phó có trách nhiệm và phát triển bền vững, trong đó việc đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng nhân lực du lịch là vấn đề cấp thiết.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch 24/07/2021 | 16:18 Thời gian qua, việc phát triển du lịch dựa trên những giá trị văn hóa đặc trưng của các địa phương trong đó có Quảng Nam đã phát huy hiệu quả, tạo nên nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, trong tình hình mới, để phát triển du lịch, bên cạnh việc phát huy thế mạnh là nền tảng văn hoá, các địa phương cũng cần xây dựng các nhóm giải pháp có tính khả thi
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Sản phẩm chủ đạo sẽ tạo ra cú hích
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Sản phẩm chủ đạo sẽ tạo ra cú hích 24/07/2021 | 16:17 Việt Nam có nguồn tài nguyên tự nhiên và nhân văn phong phú là yếu tố quan trọng và rất thuận lợi để phát triển du lịch. Trên chặng đường phát triển đó, mỗi giai đoạn sẽ dựa vào các yếu tố khách quan và chủ quan để thiết lập chiến lược phát triển du lịch phù hợp.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Giải pháp phát triển du lịch là xây dựng sản phẩm du lịch trên nền tảng văn hoá
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Giải pháp phát triển du lịch là xây dựng sản phẩm du lịch trên nền tảng văn hoá 22/07/2021 | 16:17 Việt Nam hội tụ đa dạng và phong phú nhiều giá trị di sản văn hóa và truyền thống tốt đẹp. Đó là cơ sở cốt lõi và lợi thế để xây dựng và phát triển du lịch văn hóa, đồng thời góp phần bảo tồn và giữ gìn, lan tỏa những giá trị văn hóa trong cộng đồng. Với tinh thần này, Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch trên nền tảng văn hóa...
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Phải có những cơ chế, chính sách đủ mạnh
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Phải có những cơ chế, chính sách đủ mạnh 15/07/2021 | 16:16 Có thể khẳng định rằng, sự tăng trưởng của du lịch sẽ có những đóng góp cho nền kinh tế, quảng bá hình ảnh quốc gia và tạo ra đòn bẩy cho nhiều ngành, lĩnh vực liên quan.
Số hóa ngành du lịch: Không còn độ trễ cho sự chờ đợi
Số hóa ngành du lịch: Không còn độ trễ cho sự chờ đợi 14/07/2021 | 16:48 Tại hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm nay của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã hối thúc các đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch, doanh nghiệp du lịch quyết liệt thực hiện số hóa ngành du lịch. Bộ trưởng khẳng định, không còn độ trễ cho sự chờ đợi.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Phải thay đổi cả về nhận thức và hành động
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Phải thay đổi cả về nhận thức và hành động 08/07/2021 | 16:14 Đặt ra nhiệm vụ “Xây dựng, phát triển và định vị thương hiệu du lịch quốc gia gắn với hình ảnh chủ đạo, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đến năm 2030, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 47 - 50 triệu lượt, du lịch đóng góp khoảng 14 - 15% GDP và nâng tỉ trọng khu vực dịch vụ trong GDP lên trên 50%”.
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Bàn cách khôi phục, phát triển du lịch nội địa trong trạng thái bình thường mới
Góp ý Dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 đến 2025: Bàn cách khôi phục, phát triển du lịch nội địa trong trạng thái bình thường mới 07/07/2021 | 16:23 Mới đây, tại Hội nghị trực tuyến định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển Văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025, ông Vũ Thế Bình Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã đề nghị, cần đánh giá lại tầm quan trọng, vai trò nền tàng của du lịch nội địa.
Thứ trưởng Đoàn Văn Việt: Dự kiến đầu tháng 7, Bộ VHTTDL trình Chính phủ dự thảo đề án hộ chiếu vaccine
Thứ trưởng Đoàn Văn Việt: Dự kiến đầu tháng 7, Bộ VHTTDL trình Chính phủ dự thảo đề án hộ chiếu vaccine 30/06/2021 | 09:47 Hiện Bộ VHTTDL đang chuẩn bị để tới tháng 7 sẽ báo cáo Thủ tướng đề án triển khai thí điểm hộ chiếu vaccine và có nhiều công việc phải làm.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Cần cơ cấu, tính toán cân bằng lại thị trường du lịch
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Cần cơ cấu, tính toán cân bằng lại thị trường du lịch 29/06/2021 | 16:53 Sáng 29/6, tại Bộ VHTTDL và 63 điểm cầu truyền hình trên cả nước đã diễn ra Hội nghị trực tuyến định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển Văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025.