Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Viện Phim Việt Nam

09/01/2019 | 10:02

.

Viện Phim Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu, thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, có chức năng  lưu chiểu phim, lưu trữ phim và bảo quản các tư liệu điện ảnh; nghiên cứu lý luận, công nghệ lưu trữ điên ảnh; khai thác và phổ biến các tư liệu điên ảnh theo quy định của pháp luật.

Viện Phim Việt Nam (sau đây gọi là Viện) có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Phim Việt Nam quy định tại Quyết định số 3658/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Địa chỉ: Số 523 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.7717522
Fax:  (024)-3.7719193                      
Email: vienphimvietnam@gmail.com


Quyền Viện trưởng: Vũ Nguyên Hùng
Điện thoại : (024)-3.8343467
Email : vuhungvfi@gmail.com

Phó Viện trưởng: Nguyễn Xuân Dư
Điện thoại : (024)-3.7715801
Email : nguyenxuandu.vfi@gmail.com

Phó Viện trưởng: Ngô Đặng Trà My
Điện thoại : (024)-3.7712751
Email : tramy.ngo99@gmail.com

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×