Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Vụ Tổ chức cán bộ

09/01/2019 | 09:15

.

Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ và công tác thi đua, khen thưởng trong các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Tổ chức cán bộ quy định tại Quyết định số 139/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 02 năm 2023.

Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: (024)-3.9438231  Máy lẻ: 203                        
Fax: (024)-3.9439718  
                      

Vụ trưởng: Lê Đức Trung

Điện thoại: (024)-3.9435349

Email: 

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại: (024)-3.9435349

Email: tuanna.tccb@bvhttdl.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Hà Minh Thắng

Điện thoại: (024)-3.9435349

Email: haminhthang.tccb@bvhttdl.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Đặng Phương Nga

Điện thoại: (024)-3.9435349

Email: dangphuongnga.tccb@bvhttdl.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Nghiêm Thị Thanh Nguyệt

Điện thoại: (024)-3.9435349

Email: nghiemthithanhnguyet-vhttdl@chinhphu.vn

Phó Vụ trưởng: Tô Linh Hương

Điện thoại: (024)-3.9435349


 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×