Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Vụ Tổ chức cán bộ

09/01/2019 | 09:15

.

Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Tổ chức cán bộ quy định tại Quyết định số 4609/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 11 năm 2017.

Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: (024)-3.9438231  Máy lẻ: 203                        
Fax: (024)-3.9439718  
                      

Vụ trưởng: Lê Thị Phượng
Điện thoại: (024)-3.9446873
Email: lephuong.vhttdl@gmail.com

Phó Vụ trưởng: Trần Thị Thanh Thảo
Điện thoại: (024)-3.9439351
Email: tranthanhthao1702@gmail.com

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại: (024)-3.9435349
Email: anhtuanbvhttdl@gmail.com

 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×