Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam

21/04/2017 | 11:50

.

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam (tên giao dịch quốc tế là Vietnam National Music Song and Dance Theatre) là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật ca múa nhạc; sưu tầm, bảo tồn và phát triển nghệ thuật ca múa nhạc Việt Nam.

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà hát) có con dấu, tài khoản theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam quy định tại Quyết định số 3210/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 8 năm 2018. 

Địa chỉ: Số 8 Huỳnh Thúc Kháng, quận Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại: (024) 3.8314522
Fax: (024)-3.8314522 

Quyền Giám đốc:  Nguyễn Hải Linh
Điện thoại: (024)-3.8314621 

Phó Giám đốc:  Hoàng Xuân Bình
Điện thoại: (024)-3.8314622

 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×