Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Vụ Kế hoạch, Tài chính

08/01/2019 | 09:16

.

Vụ Kế hoạch, Tài chính là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, tài chính, tài sản công, dịch vụ sự nghiệp công, thống kê và hội nhập quốc tế về kinh tế thuộc ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Kế hoạch, Tài chính quy định tại Quyết định số 838/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 4 năm 2023.  

Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (024)-3.9435343      Máy lẻ: 249

Fax: (024)-3.9435343

Vụ trưởng: Lê Hồng Phong

Điện thoại: (024)- 3.9438231       Máy lẻ:                           

Email: Lehongphong.khtc@bvhttdl.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Thị Hồng Liên

Điện thoại: (024)- 3.9438231       Máy lẻ: 123

Email: Nguyenthihonglien.khtc@bvhttdl.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Phan Linh Chi

Điện thoại: (024)- 3.9438231       Máy lẻ: 269

Email: Phanlinhchi.khtc@bvhttdl.gov.vn

Đơn vị trực thuộc:

1. Phòng Ngân sách, Sự nghiệp và Tài sản công

- Số điện thoại đơn vị: 02438438231

- Trưởng phòng: Đỗ Thế Anh

- Phó Trưởng phòng:

+ Vũ Thế Quân

+ Nguyễn Kiều Duyên

2. Phòng Đầu tư, Thương Mại và Dịch vụ công

- Số điện thoại đơn vị: 02438438231

- Phó Trưởng phòng: Cao Thị Thanh Hà

3. Phòng Kiểm tra, Quyết toán

- Số điện thoại đơn vị: 02438438231

4. Phòng Kế hoạch, Thống kê và Xây dựng cơ bản

- Số điện thoại đơn vị: 02438438231

- Trưởng phòng: Vũ Thế Đức

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×