Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Vụ Kế hoạch, Tài chính

08/01/2019 | 09:16

.

Vụ Kế hoạch, Tài chính là cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư, tài chính, dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Kế hoạch, Tài chính quy định tại Quyết định số 4129/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 11 năm 2017.  

Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (024)-3.9435343      Máy lẻ: 249

Fax: (024)-3.9435343

Vụ trưởng: Lê Hồng Phong

Điện thoại: (024)- 3.9438231       Máy lẻ:                           

Email: 

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Thị Hồng Liên

Điện thoại: (024)- 3.9438231       Máy lẻ: 123

Email: honglien-vhttdl@chinhphu.vn

Phó Vụ trưởng: Phan Linh Chi

Điện thoại: (024)- 3.9438231       Máy lẻ: 269

Email: linhchi.khtc@gmail.com

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×