Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

18/12/2018 | 09:56

.

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam là đơn vị sự nghiệp khoa học, trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu, triển khai hoạt động khoa học và đào tạo sau đại học về văn hóa nghệ thuật và văn hóa du lịch.

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện) có con dấu, tài khoản riêng thoe quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam quy định tại Quyết định số 4357/QĐ-BVHTTDL  ngày 17 tháng 11 năm 2017.

Địa chỉ: 32 Hào Nam,  phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.8569162
Fax: (024)-3.8516415                     
Email: vienvhntvn-vhttdl@chinhphu.vn
Website: http://vicas.org.vn

Viện trưởng:  Bùi Hoài Sơn
Điện thoại: (024)-3.85116460
Email: buihoaison-vhttdl@chinhphu.vn

Phó Viện trưởng:  Phạm Lan Oanh
Điện thoại: (024)-3.8569160
Email: phamlanoanh-vhttdl@chinhphu.vn

Phó Viện trưởng:  Nguyễn Thị Hiền
Điện thoại: (024)-3.85115143
Email: nguyenthihien-vhttdl@chinhphu.vn

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×