Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Vụ Pháp chế

07/01/2019 | 09:18

.

Vụ Pháp chế được thành lập từ năm 1995, là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định của pháp luật.

Thành tích đã đạt được:

Huân chương lao động hạng Nhất năm 2021, hạng Nhì năm 2016, hạng Ba năm 2010; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2022; Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2013, 2019; Một số thành tích khen thưởng khác (Bằng khen, Giấy khen,...) do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và một số đơn vị tặng.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Pháp chế quy định tại Quyết định số 623/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2023.

Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024)-3.9438231               Máy lẻ: 164, 254
Fax: (024).39439009

Email: vpc@bvhttdl.gov.vn

Vụ trưởng: Phạm Cao Thái
Điện thoại: (024)-3.9438231            
Email: 
caothai69@gmail.com

Phó Vụ trưởng: Ngô Thị Ngọc Oanh
Điện thoại: (024)-3.9438231           
Email: ngongocoanh@gmail.com

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Thanh Sơn

Điện thoại: (024)-3.9438231
Email: thanhsonlvh@gmail.com


                  


Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×