Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Văn phòng Bộ

31/12/2018 | 09:34

.

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Văn phòng Bộ) được thành lập ngày 16 tháng 01 năm 2008 theo Quyết định số 178/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Bộ Văn hóa - Thông tin (cũ). Văn phòng Bộ là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Bộ trưởng tổ chức các hoạt động chung của Bộ; theo dõi, đôn đốc các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc cho hoạt động của Lãnh đạo Bộ và các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách qua Văn phòng Bộ.

Văn phòng Bộ thực hiện công tác tham mưu, phục vụ từng bước đi vào nề nếp, đạt chất lượng và hiệu quả cao, bộ máy ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các đơn vị có sự phân công, quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, không chồng chéo, giữa các đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ, tận dụng được tối đa nguồn lực. Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo Bộ ngày càng được nâng cao. 

 Văn phòng Bộ đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011, Huân chương Lao động hàng Nhì năm 2015 và nhiều năm liền được nhận Cờ thi đua của Bộ (năm 2019, 2020, 2021, 2022).

Văn phòng Bộ có con dấu riêng và có tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Bộ quy định tại Quyết định số 766/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2023. 

Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm,  Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.9438231     Máy lẻ:226
Fax: (024)-3.9439009
Email: bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn

Chánh Văn phòng Bộ: Nguyễn Danh Hoàng Việt

Điện thoại: 024.3943.8231, máy lẻ                  

Email:   

Phó Chánh Văn phòng Bộ: Bùi Trung Kiên

Điện thoại: 024.3943.8231, máy lẻ 216                     

Email: btkienbvh@yahoo.com.vn

Phó Chánh Văn phòng Bộ:  Nguyễn Hữu Ngọc

Điện thoại: 024.3943.8231, máy lẻ 182

Phó Chánh Văn phòng Bộ:  Cao Lê Tuấn Anh

Điện thoại: 

Đơn vị trực thuộc:

1. Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền

- Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Số điện thoại đơn vị: 024.3943.8231, máy lẻ: 268, 239, 142, 144

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Nghinh

- Phó Trưởng phòng:

+ Nguyễn Hoàng Anh,

+ Trịnh Hồng Lệ,

+ Đỗ Mai Trang

2. Phòng Thư ký - Biên tập

- Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Số điện thoại đơn vị: 024.3943.8231, máy lẻ: 339, 256, 174, 176, 163, 144

- Trưởng phòng: Cao Lê Tuấn Anh

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đình Hiếu

3. Phòng Hành chính

- Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Số điện thoại đơn vị: 024.3943.8231, máy lẻ: 292, 233, 194, 226, 245, 104, 105

 - Phó Trưởng phòng:

+ Trần Thị Vũ Oanh,

+ Nguyễn Thị Hoa,

+ Đào Thị Tuyết Mai

4. Phòng Quản trị

- Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Số điện thoại đơn vị: 024.3943.8231, máy lẻ: 113, 200, 300, 159, 288, 218, 156, 340, 125

- Q. Trưởng phòng: Trịnh Bá Vinh

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Uyên

5. Phòng Tài vụ

- Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Số điện thoại đơn vị: 024.3943.8231, máy lẻ: 129, 247

- Trưởng phòng: Phạm Thị Hải Yến

- Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thanh Tú

6. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

- Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Số điện thoại đơn vị: 024.3943.8231, máy lẻ: 109, 333, 334

 - Trưởng phòng: Vũ Thị Ninh

- Phó Trưởng phòng: Lưu Nguyên

7. Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ: Số 01, đường An Nhơn 7, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

- Số điện thoại đơn vị: 0236 383 2518

- Trưởng cơ quan: Trần Thị Thanh Hải

- Phó Trưởng cơ quan: Nguyễn Thu Thủy

8. Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 170 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- Số điện thoại đơn vị: 028.3930.3850

- Trưởng cơ quan: Nguyễn Hữu Đạt

- Phó Trưởng cơ quan: Lê Tất Việt

9. Trung tâm Dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Địa chỉ: Khu Văn hóa nghệ thuật Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Số điện thoại đơn vị: 024.3764.3623

- Số Fax: 024.3764.0230

 - Giám đốc: Nguyễn Văn Việt

- Phó Giám đốc: Đào Duy Hào

Cơ sở 2: Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và thực nghiệm công tác văn hóa Địa chỉ: số 257, đường Mai Thúc Loan, khối 1, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 023.8394.9423 Fax: 023.8394.9084

 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×