Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Trung cấp Múa thành phố Hồ Chí Minh

24/04/2017 | 10:57

.

Đổi tên Trường Trung học Múa Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Trung cấp múa Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực nghệ thuật múa có trình độ trung cấp.

Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh quy định tại Quyết định số 509/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 3 năm 2014.

Địa chỉ: Số 155 Bis, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại:  (028)-3.9303353 
Fax:  (028)-3.9303353 
Email: truongmuahochiminh@yahoo.com.vn

Hiệu trưởng: Hà Thế Dũng
Điện thoại: (028)-3.9305891 
Email: hathedungdance@yahoo.com

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Vĩnh Hiển
Điện thoại: (028)-3.9303353

Phó Hiệu trưởng: Trần Ly Ly
Điện thoại: (028)-3.9303353

 

admin

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×