Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

21/04/2017 | 08:43

.

 Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (tên tiếng Anh: HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF SPORT viết tắt là HUS) là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thể dục thể thao trình độ đại học, sau đại học, đào tạo tài năng thể thao và tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Trường), có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy đinh của pháp luật; trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh quy định tại Quyết định số 3656/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Địa chỉ: Khu phố 6 phường Linh Chung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)-3.8960322
Fax: (028)-3.8960319


Hiệu trưởng: Đặng Việt Hà

Phó Hiệu trưởng: Lê Thiết Can

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Bình
Phó Hiệu trưởng: Trần Hồng Quang
 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×