Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh

22/04/2017 | 14:26

.

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (Tên tiếng Anh: The University of Theatre and Cinema Ho Chi Minh City) được thành lập theo Quyết định số 1597/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính Phủ.Với tiền thân được sáp nhập từ trường Nghệ Thuật Sân Khấu II (thành lập năm 1976) và Trường Điện Ảnh Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1977).

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và  Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh và truyền hình ở bậc đại học, sau đại học và trình độ thấp hơn; nghiên cứu và thực nghiệm trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, truyền hình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường và góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Trường có các khoa đào tạo chuyên ngành diễn viên sân khấu - điện ảnh; đạo diễn sân khấu - điện ảnh; thiết kế; nhiếp ảnh; quay phim; biên kịch; hóa trang... với những giảng viên chuyên ngành, đam mê với nghề, tích lũy nhiều kinh nghiệm cùng các chương trình đào tạo đa dạng (như bồi dưỡng kiến thức; trung cấp; cao đẳng; Đại học; sau đại học) với mức độ chuyên sâu khác nhau, phù hợp với từng chuyên ngành theo từng chương trình.

Suốt quá trình hoạt động và phát triển, trường đã được ghi nhận những thành tựu nhất định, đóng góp tích cực cho sự phát triển trong lĩnh vực sân khấu - điện ảnh của Miền Nam nói riêng và Việt Nam nói chung, góp phần tạo dựng hình ảnh vị thế của Văn hóa, nghệ thuật Việt Nam trên trường quốc tế. Tham gia vào hội nhập trong nước và quốc tế.

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh quy định tại Quyết định số 3652/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Địa chỉ: số 125 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38-393-659

Fax:  (028)38-364-116 

Thư điện tử đơn vị:    skda@bvhttdl.gov.vn

Hiệu trưởng: Tạ Quang Đông (Thứ trưởng kiêm nhiệm)
Điện thoại: (028)-3.8365682

Phó Hiệu trưởng: ThS Huỳnh Thị Thu Hiền 

Điện thoại: (028)-3.8364901

Thư điện tử: Hienhtt.skda@bvhttdl.gov.vn

Đơn vị trực thuộc:


1. Phòng Hành chính, Tổng hợp

- Địa chỉ: 125 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Số điện thoại đơn vị (BP. Hành chính quản trị): (028)38-364-900

- Số điện thoại đơn vị (BP. Tổ chức cán bộ): (028)39-203-970

- Số điện thoại đơn vị (BP. Kế toán): (028)38-367-486

- Số Fax:

- Thư điện tử đơn vị: Hienhtt.skda@bvhttdl.gov.vn

- Họ và tên Trưởng đơn vị: ThS Huỳnh Thị Thu Hiền

- Họ và tên Phó Trưởng đơn vị:

2. Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Địa chỉ: 125 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Số điện thoại đơn vị: (028)38-393-658

- Số Fax:

- Thư điện tử đơn vị: chity.skda@bvhttdl.gov.vn

- Họ và tên Trưởng đơn vị: PGS.TS Trần Yến Chi

- Họ và tên Phó Trưởng đơn vị: ThS Lê Hùng

3. Phòng Công tác học sinh, sinh viên;

Địa chỉ: 125 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại đơn vị: (028)38-385-279

Số Fax:

Thư điện tử đơn vị: dungpn.skda@bvhttdl.gov.vn

Họ và tên Trưởng đơn vị: ThS Phan Nhứt Dũng

Họ và tên Phó Trưởng đơn vị:

4. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Địa chỉ: 125 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại đơn vị: (028)38-375-974

Số Fax:

Thư điện tử đơn vị: tritv.skda@bvhttdl.gov.vn

Họ và tên Trưởng đơn vị:

Họ và tên Phó Trưởng đơn vị: ThS Trương Văn Trí

5. Khoa Nhiếp ảnh

Địa chỉ: 125 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại đơn vị:

Số Fax:

Thư điện tử đơn vị: dungdt.skda@bvhttdl.gov.vn

Họ và tên Trưởng đơn vị:

Họ và tên Phó Trưởng đơn vị:

6. Khoa Sân khấu;

Địa chỉ: 125 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại đơn vị: (028)38-389-956

Số Fax:

Thư điện tử đơn vị: huongttl.skda@bvhttdl.gov.vn

Họ và tên Trưởng đơn vị: TS Trần Thị Lan Hương

Họ và tên Phó Trưởng đơn vị:

7. Khoa Điện ảnh - Truyền hình;

Địa chỉ: 125 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại đơn vị: (028)38-389-958

Số Fax:

Thư điện tử đơn vị: mailp.skda@bvhttdl.gov.vn

Họ và tên Trưởng đơn vị:

Họ và tên Phó Trưởng đơn vị: ThS Lê Phương Mai

8. Khoa Kịch hát dân tộc

Địa chỉ: 125 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại đơn vị: (028)38-386-865

Số Fax:

Thư điện tử đơn vị: monpv.skda@bvhttdl.gov.vn

Họ và tên Trưởng đơn vị:

Họ và tên Phó Trưởng đơn vị:

9. Khoa Thiết kế mỹ thuật

Địa chỉ: 125 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại đơn vị:

Số Fax:

Thư điện tử đơn vị: thuyntt.skda@bvhttdl.gov.vn

Họ và tên Trưởng đơn vị:

Họ và tên Phó Trưởng đơn vị: ThS Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

10. Khoa Kiến thức cơ bản

Địa chỉ: 125 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại đơn vị: 028-39-206-889

Số Fax:

Thư điện tử đơn vị: Datnt.skda@bvhttdl.gov.vn

Họ và tên Trưởng đơn vị:

Họ và tên Phó Trưởng đơn vị: TS Nguyễn Thanh Đạt

Họ và tên Phó Trưởng đơn vị: ThS Bùi Thanh Huyền

11. Trung tâm Thông tin, Thư viện

Địa chỉ: 125 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại đơn vị: (028)38-385-229

Số Fax:

Thư điện tử đơn vị: Hangnt.skda@bvhttdl.gov.vn

Họ và tên Trưởng đơn vị:

Họ và tên Phó Trưởng đơn vị: Nguyễn Thị Hằng

12. Trung tâm Thực hành Điện ảnh

Địa chỉ: 125 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại đơn vị: (028)38-375-975

Số Fax:

Thư điện tử đơn vị: thuongnt.skda@bvhttdl.gov.vn

Họ và tên Trưởng đơn vị:

Họ và tên Phó Trưởng đơn vị: Nguyễn Thanh Thương

13. Trung tâm biểu diễn và Nhà hát Thể giới trẻ

Địa chỉ: 125 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại đơn vị:

Số Fax:

Thư điện tử đơn vị: sonhq.skda@bvhttdl.gov.vn


Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×