Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

22/04/2017 | 14:28

.

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh và truyền hình ở bậc đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật và sau đại học; nghiên cứu và thực nghiệm khoa học trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, truyền hình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường và góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội (sau đây gọi tắt là Trường) có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội quy định tại Quyết định số 3651/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Địa chỉ: Khu văn hoá nghệ thuật phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024)-3.7643397
Fax: (024)-3.7643397
Email: info@skda.edu.vn


Hiệu trưởng:   Nguyễn Đình Thi
Điện thoại: (024)-3.8348732

Phó Hiệu trưởng:  Trần Văn Hải
Điện thoại: (024)-3.7645633

Phó Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Thanh Quế
Điện thoại: (024)-3.7645632


Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×