Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

22/04/2017 | 14:28

.

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội (Trường) được thành lập ngày 17/12/1980, theo Quyết định số 372/CP của Hội đồng Chính phủ, trên cơ sở sát nhập các ngành thuộc khối nghệ thuật của Trường Điện ảnh Việt Nam và Trường Sân khấu Việt Nam. Năm 1995, trường tiếp nhận thêm hai cơ sở của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) là Viện Sân khấu Việt Nam và Trường Trung cấp Điện ảnh Việt Nam, hình thành hai đơn vị mới là Viện Sân khấu Điện ảnh và Khoa Kinh tế Kỹ thuật Điện ảnh (nay là khoa Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình).

Trường là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh và truyền hình ở bậc đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật và sau đại học; nghiên cứu và thực nghiệm khoa học trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, truyền hình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường và góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường quy định tại Quyết định số 3651/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Địa chỉ: Khu văn hoá nghệ thuật phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024)-3.7643397
Fax: (024)-3.7643397
Email: skd@moet.edu.vn


Hiệu trưởng:   Nguyễn Đình Thi
Điện thoại: (024)-3.8348732

Email: thidinhnguyen@hotmail.com

Phó Hiệu trưởng:  Phạm Đắc Thi
Điện thoại: (024)-3.7645633

Email: pdthi2012@gmail.com

Phó Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Thanh Quế
Điện thoại: (024)-3.7645632

Email: thanhque2001@gmail.com

Đơn vị trực thuộc:

1. Phòng Hành chính, Tổng hợp

-Số điện thoại đơn vị: 02437643397

-Số Fax: 02437643397

-Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hiền

-Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Cường

2. Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

-Số điện thoại đơn vị: 02438341522/ 02437641358

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Hiền

- Phó Trưởng phòng:

 + Nguyễn Hồng Sơn  + Trần Thị Thanh Hồng

3. Phòng Công tác học sinh, sinh viên

-Số điện thoại đơn vị: 02437648440

- Trưởng phòng: Trần Thị Tuyết Hồng

- Phó Trưởng phòng: Trần Thị Phương Thúy

4. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

-Số điện thoại đơn vị: 02437649124

- Trưởng phòng: Trịnh Thúy Hương

5. Trung tâm Thực hành Sân khấu – Điện ảnh

-Số điện thoại đơn vị: 02437647389/ 02437644860/ 02437642131

-Giám đốc: Nguyễn Xuân Khánh

6. Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học

-Số điện thoại đơn vị: 02438371782

-Giám đốc: Hà Thị Minh Thu

-Phó Giám đốc: Trần Phương Dung

7. Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu – Điện ảnh

-Số điện thoại đơn vị: 02437643058

-TBT: Nguyễn Thị Thu Hiền

8. Trung tâm Thông tin, Thư viện

-Số điện thoại đơn vị: 02437643058

- Giám đốc: Nguyễn Thị Quỳnh Phương

-Phó Giám đốc: Hà Phương Thạch

9. Khoa Sân khấu

-Số điện thoại đơn vị: 02437648445

-Trưởng khoa: Bùi Như Lai

-Phó Trưởng khoa:

+ Nguyễn Hoài Thanh

+ Dương Thị Thanh Huyền

10. Khoa Kịch hát dân tộc

-Số điện thoại đơn vị: 02437649091

-Phó Trưởng khoa:

+ Phạm Hữu Dực

+ Bùi Thị Hiền

11. Khoa Múa

-Số điện thoại đơn vị: 02437648628

-Phó Trưởng khoa:

+ Phùng Quang Minh

+ Hoàng Kim Anh

12.  Khoa Thiết kế mỹ thuật

-Số điện thoại đơn vị: 02437648443

- Trưởng khoa:  Vũ Đình Toán

-Phó Trưởng khoa: Nguyễn Nguyên Vũ

13.  Khoa Nghệ thuật Điện ảnh

-Số điện thoại đơn vị: 02437648442

-Trưởng khoa: Trần Quang Minh

-Phó Trưởng khoa: Đặng Thu Hà

14. Khoa Truyền hình

-Số điện thoại đơn vị: 02437648633

- Trưởng khoa: Phạm Huy Quang

- Phó Trưởng khoa: Đậu Nhật Minh

15.  Khoa Nhiếp ảnh

-Số điện thoại đơn vị: 02437648632

- Trưởng khoa: Phan Thị Phương Hiền

- Phó Trưởng khoa: Phạm Bích Diệp

16. Khoa Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình

-Số điện thoại đơn vị: 0243768631

- Phó Trưởng khoa:

+Hoàng Thị Thu Thủy

+Trần Nguyên Anh

17.  Khoa Kiến thức cơ bản

-Số điện thoại đơn vị: 02437648441

- Trưởng khoa: Lại Thị Thanh Bình

- Phó Trưởng khoa: Nguyễn Mai Hương

18. Viện Sân khấu – Điện ảnh

-Số điện thoại đơn vị: 02435119897

- Viện trưởng: Đinh Quang Trung

-Phó Viện trưởng:

+ Lương Thị Hoàng Thi

+ Hoàng Dạ Vũ


Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×