Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

22/04/2017 | 14:38

.

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực mỹ thuật ở bậc đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học và sáng tác những tác phẩm mỹ thuật phù hợp với các ngành đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần bảo tồn và phát triển nền mỹ thuật Việt Nam.

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (sau đây gọi tắt là Trường) có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam quy định tại Quyết định số 3649/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Địa chỉ: Số 42 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.8220879
Fax: (024)-3.8226418


Hiệu trưởng:  Lê Văn Sửu

Phó hiệu trưởng:  Nguyễn Ngọc Long

Phó hiệu trưởng: Ngô Tuấn Phong

Phó hiệu trưởng: Đặng Thị Phong Lan

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×