Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

22/04/2017 | 14:30

.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam toàn thắng, cùng với đoàn quân tiến vào Sài Gòn, tổ quân quản trực thuộc Phòng Mỹ thuật Trung ương cục miền Nam vào tiếp quản hai Trường Quốc gia Trang trí Mỹ thuật Gia Định và Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn. Ngày 26 tháng 6 năm 1975, Bộ Thông tin Văn hoá Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam đã ra quyết định bổ nhiệm ban lãnh đạo nhà trường và giao nhiệm vụ soạn thảo chương trình để kịp khai giảng năm học mới. Sau 06 tháng chuẩn bị, ngày 8 tháng 11 năm 1975, nhà trường khai giảng niên học đầu tiên đào tạo song song hai cấp trung học và đại học. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Trường từng bước được hoàn thiện, khẳng định được vai trò đào tạo các bậc học và được đổi tên thành Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực mỹ thuật ở bậc trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học và sáng tác những tác phẩm mỹ thuật phù hợp với các ngành đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần bảo tồn và phát triển nền mỹ thuật Việt Nam.

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường) có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh quy định tại Quyết định số 3650/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Địa chỉ: Số 5 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh,  Tp. HCM
Điện thoại: (028)-3.8030237
Fax: (028)-3.8412695
Email: mythuat@mythuat.edu.vn


Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Minh

Điện thoại: (028) – 3.8417992

Email: vanminh@hcmufa.edu.vn

Phó hiệu trưởng: Lê Văn Duẩn

Số điện thoại: (028) – 3.8417992

Thư điện tử: levanduanmt@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Đỗ Văn Dũng

Số điện thoại: (028) – 3.8417992

Thư điện tử: dung.do80@gmail.com


Đơn vị trực thuộc:

1. PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

- Địa chỉ: Số 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Số điện thoại đơn vị: (028) 38030237

- Thư điện tử đơn vị: tchc@hcmufa.edu.vn

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương Nga

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Xuân Hương

2. PHÒNG ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

- Địa chỉ: Số 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Số điện thoại đơn vị: (028) 38416010

- Thư điện tử đơn vị: daotao@mythuat.edu.vn

- Trưởng phòng: Đặng Long Can

- Phó Trưởng phòng:

+ Bạch Huyền Linh

+ Nguyễn Hồng Ngọc

3. PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

- Địa chỉ: Số 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Số điện thoại đơn vị: (028) 35100328

- Thư điện tử đơn vị: khaothi@hcmufa.edu.vn

- Trưởng phòng: Nguyễn Duy Du

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Yến

4. KHOA MỸ THUẬT TẠO HÌNH

- Địa chỉ: Số 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Thư điện tử đơn vị: mythuattaohinh@hcmufa.edu.vn

- Trưởng khoa: Lâm Chí Trung

5. KHOA MỸ THUẬT ỨNG DỤNG

- Địa chỉ: Số 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Thư điện tử đơn vị: khoamythuatungdung@hcmufa.edu.vn

- Trưởng khoa: Cung Dương Hằng

- Phó Trưởng khoa: Trần Quốc Tuấn

6. KHOA LÝ LUẬN VÀ SƯ PHẠM MỸ THUẬT

- Địa chỉ: Số 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Thư điện tử đơn vị: khoalyluanvaspmt@hcmufa.edu.vn

- Phó Trưởng khoa:

+ Đoàn Minh Ngọc

+ Đỗ Trần Ngọc Anh

+ Nguyễn Văn Bừng

7. TRUNG TÂM MỸ THUẬT ỨNG DỤNG, TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ

- Địa chỉ: Số 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Số điện thoại đơn vị: (028) 38433454

- Thư điện tử đơn vị: daotao@polygon.vn

- Giám đốc: Nguyễn Hồng Dương

- Phó Giám đốc: Phạm Như Linh

8. TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

- Địa chỉ: Số 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Số điện thoại đơn vị: (028) 38417542

- Thư điện tử đơn vị: trungtamthongtinthuvien@hcmufa.edu.vn

- Giám đốc: phụ trách trung tâm Nguyễn Ngọc Vinh


Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×