Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc

24/04/2017 | 09:49

.

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực văn hoá nghệ thuật trình độ cao đẳng và trình độ thấp hơn về các ngành được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển sự nghiệp văn hoá nghệ thuật của khu vực Tây Bắc.

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc (sau đây gọi tắt là Trường) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc quy định tại Quyết định số 3476/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2018.

Địa chỉ: Tổ 14, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình
Điện thoại: (0218)-3.892509
Fax:  (0218)-3.58643
Email: taybac@vhnttaybac.edu.vn

Quyền Hiệu trưởng: Nguyễn Minh Cường

Điện thoại: (0218)-3.858242

Phó Hiệu trưởng:  Bùi Văn Hộ

Điện thoại: (0218)-3.858255

Email: buihotaybac@gmail.com

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kim Hoa

Điện thoại: (0218)-3.891455

Email: duongkimhoa@gmail.com

Đơn vị trực thuộc:

1.  Phòng Hành chính Tổng hợp

- Số điện thoại:02183.892.509

- Email:ngoha.hcqt@gmail.com

- Trưởng phòng:Ngô Thị Thu Hà

- Phó Trưởng phòng: Lê Thị Thu Hà

2. Phòng Đào tạo, quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

- Số điện thoại: 02183.857.026

- Email:ngahoang1276@gmail.com

- Trưởng phòng:Nguyễn Anh Hoàng

- Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Minh Quyên

3. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Số điện thoại: 02183.883.450

- Email:dangtrimanmtcn @gmail.com

- Trưởng phòng: Đặng Trí Mẫn

- Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Kim Tuyến

 

4. Phòng Công tác Học sinh sinh viên

- Số điện thoại: 02183.892.508

- Email: thiendtl@gmail.com

- Trưởng phòng :Đỗ Thị Lương Thiện

- Phó Trưởng phòng: Bùi Hồng Kiên

 

5. Khoa Kiến thức cơ bản và cơ sở ngành

- Email:buingoctu.vhnttb@gmail.com

- Trưởng khoa :Bùi Ngọc Tú

- Phó Trưởng khoa: Phùng Thị Hồng Thao

 

6. Khoa Múa

- Email:luuthanhtu.bt @gmail.com

- Trưởng khoa :Lưu ThanhTú

- Phó Trưởng khoa: Nguyễn Văn Tuyến

 

7. Khoa Âm nhạc

- Email:duongcamhb @gmail.com

- Trưởng khoa :Dương Thị Cẩm Nhung

- Phó Trưởng khoa: Nguyễn Văn Thành

 

8. Khoa Thanh nhạc

- Email: doanhai290475 @gmail.com

 - Phó Trưởng khoa: Doãn Thanh Hải

9. Khoa Mỹ thuật

- Email:thutran,art @gmail.com

- Trưởng khoa: Trần Thị Thu

 - Phó Trưởng khoa: Bùi Văn Đạo 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×