Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc

24/04/2017 | 09:49

.

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực văn hoá nghệ thuật trình độ cao đẳng và trình độ thấp hơn về các ngành được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển sự nghiệp văn hoá nghệ thuật của khu vực Tây Bắc.

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc (sau đây gọi tắt là Trường) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc quy định tại Quyết định số 3476/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2018.

Địa chỉ: Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình
Điện thoại: (0218)-3.892509
Fax:  (0218)-3.58643
Email: taybac@vhnttaybac.edu.vn

Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Minh
Điện thoại: (0218)-3.858242

Phó Hiệu trưởng:  Mai Văn Tâm
Điện thoại: (0218)-3.858255

Phó Hiệu trưởng: Hà Văn Đức
Điện thoại: (0218)-3.891455
 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×