Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

24/04/2017 | 09:43

.

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, diễn viên, huấn luyện, biên đạo có trình độ cao đẳng và trung cấp về nghệ thuật múa; sưu tầm, nghiên cứu, giữ gìn và phát triển nghệ thuật múa truyền thống của các dân tộc Việt Nam và tiếp thu tinh hoa nghệ thuật múa của các nước trên thế giới.

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Trường) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Múa Việt Nam quy định tại Quyết định số 3475/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2018.

Địa chỉ: Khu Văn hoá Nghệ thuật, đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024)-3.7643546
Fax: (024)-3.7643546
Email: admin@cdmuavn.edu.vn


Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Quang
Điện thoại: (024)-38370390

Phó Hiệu trưởng:  Vũ Dương Dũng
Điện thoại: (024)-3.7644586

Phó Hiệu trưởng:  Đặng Thị Thanh Tâm
Điện thoại: (024)-3.7643546

Phó Hiệu trưởng:  Đỗ Thị Thu Hằng
Điện thoại: (024)-3.7643546

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×