Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

24/04/2017 | 09:36

.

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội (tên giao dịch tiếng Anh: HANOI TOURISM COLLEGE, tên viết tắt: HTC ) là đơn vị sự nghiệp giáo dục có thu, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, cao đẳng nghề và trình độ thấp hơn trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực liên quan đến du lịch; tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực hoạt động của Trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội (sau đây gọi tắt là Trường) có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội quy định tại quyết định số 3486/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 8 năm 2018.

Địa chỉ: 236 Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024)-3.8364390
Fax: (024)-3.7543050
Email: cddlhn@hn.vnn.vn


Hiệu Trưởng: Trịnh Cao Khải

Điện thoại: (024)- 3.7553250


Phó Hiệu Trưởng: Kiều Đức Tình
Điện thoại: (024)- 3.7540286 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×