Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

24/04/2017 | 09:36

.

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội (Tên tiếng Anh: Hanoi Tourism College) Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tiền thân là trường công nhân khách sạn du lịch được thành lập ngày 24/7/1972 (trường quốc gia đầu tiên đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công nhân viên ngành du lịch). Trường được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ cao đẳng và trình độ thấp hơn trong lĩnh vực du lịch, khách sạn và liên quan; Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ quản lý, người lao động trong ngành; Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Trường là đơn vị sự nghiệp giáo dục có thu, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, cao đẳng nghề và trình độ thấp hơn trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực liên quan đến du lịch; tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực hoạt động của Trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội quy định tại quyết định số 3486/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 8 năm 2018.

Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (024)-3.8364390
Fax: (024)-3.7543050
Email: cddlhn@hn.vnn.vn


Hiệu Trưởng: Trịnh Cao Khải

Điện thoại: (024)- 3.7553250

Thư điện tử: trinhcaokhai@yahoo.com


Phó Hiệu Trưởng: Vũ Khắc Lương

Điện thoại: 

Thư điện tử: vuluonghtc@gmail.com


Phó Hiệu Trưởng: Bùi Tất Hiếu

Điện thoại: 

Thư điện tử: buitathieu@yahoo.com


Các đơn vị trực thuộc:

Khách sạn Hoàng Long (Tên tiếng Anh: Hoang Long Hotel)

- Địa chỉ: phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Số điện thoại đơn vị: 024 38362510

- Số Fax:……………….

- Thư điện tử đơn vị:…………

- Họ và tên Trưởng đơn vị: Nguyễn Văn Lin 

 - Họ và tên Phó Trưởng đơn vị : Hoàng Đình Cao

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×